Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

High-tech dag på Hjerkinn

Onsdag 23. april ble det demonstrert ulike typer av høyteknologisk søkeutstyr etter ”blindgjengere” og eksplosivrester på Hjerkinn skytefelt. Både en mobil 3D radar og magnetisk måleutstyr ble demonstrert for Forsvarsbygg.

–Dette har vært svært interessant for oss. Vi vurderer bruk av slik teknologi som et nyttig supplement til bruk av militær manngard på enkelte vegstrekninger og anleggsområder i vår rydding av skytefeltet, uttaler prosjektleder Hjerkinn PRO, Odd Erik Martinsen. Han overvar demonstrasjonen sammen med blant annet prosjektsjef i Forsvarsbygg Utvikling Øst; Jens Levi Moldstad. For øvrig vakte demonstrasjonen stor interesse både lokalt og regionalt. Både NRK og regionalpresse var til stede, sammen med blant annet ordførerne og formannskapene i Dovre og Lesja kommuner.

Image "11363_1.jpg" without description
Teknologi  møter storslått natur

Kompetanse
Under demonstrasjonen ble to utvalgte områder stilt til disposisjon. Områdene ble gjennomsøkt av henholdsvis en 3D radar, som gir et tredimensjonalt bilde av gjenstander som befinner seg i grunnen, samt en magnetometer som manuelt ble dratt over et spesifikt område. Dette søket gir deretter en visuell signatur som kan fortolkes videre av fagpersoner for å identifisere eventuelle sprenglegemer.

Image "11363_2.jpg" without description
Demonstrasjon av magnetometer

Teknologisk utvikling
Prosjektsjef Jens Levi Moldstad påpeker viktigheten av at Forsvarsbygg holder seg oppdatert på den nyeste teknologien på markedet: –Dette er derfor viktig utviklingsarbeid, og kunnskapen som her innhentes har overføringsverdi til andre prosjekter i inn- og utland, forteller han. –Det er positivt at tilbakeføringsprosjektet kan bidra til et slikt arbeid, sier Moldstad videre.

Image "11363_4.jpg" without description
3D radaren er montert på en beltevogn og kjøres deretter over området som skal gjennomsøkes

Skrot og søppel
Samtidig inneholder tilbakeføringsprosjektet på Hjerkinn helt spesielle utfordringer, og som er nødt til å spille inn på Forsvarsbyggs vurdering av de ulike metodene:

-Forutsetningen er at teknologien er praktisk og hensiktsmessig å benytte. Vi er satt til å rydde et betydelig fjellareal og fjerner i tillegg tonnevis med metallskrap og annet avfall. Dette betyr at vi uansett teknologi er nødt til å benytte manngard under ryddingen. Per dags dato anser vi derfor søketeknologien som et mulig supplement til bruk av manngard på visse veg- og anleggsområder. Det er derimot ikke et fullgodt alternativ for ryddingen av feltet totalt sett, understreker Martinsen, som ser frem til å få analyseresultatene fra onsdagens tester. –Da kan vi bedre vurdere nytten av den teknologien vi i dag har fått demonstrert, avslutter han.

Image "11363_3.jpg" without description
Jens Levi Moldstad (til venstre) og Odd Erik Martinsen orienterer


Tekst og foto: Trond Enemo

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.