Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Internasjonale forskere på ”skoletur” til Rena leir

Fredag 16. mai besøkte en rekke forskere fra inn- og utland Rena leir og Regionfelt Østlandet. Besøket var en del av Forsvarets Forskningsinstitutts (FFI) fagseminar ”International Workshop on Munitions and Environment.”

Fagseminaret hadde et overordnet fokus på miljøarbeid og ammunisjon, herunder tema som kartlegging, miljøovervåkning, rensemetoder, risikoanalyser og konkrete miljøtiltak. Som en del av det faglige opplegget tok delegasjonen turen til Rena leir og Regionfelt Østlandet.

Samarbeid
Leder Skyte- og øvingsfelt / Markedsområde Østlandet, Jan Øverby i Forsvarsbygg Utleie var vert for delegasjonens besøk i Østerdalen og ønsket velkommen. Han fortalte videre i store trekk om Forsvarsbyggs prosjekter og driftsansvar i området.

Image "11379_1.jpg" without description

Fra venstre: Jan Øverby, Svein Solli og Tore Østeraas

Biologisk mangfold og tungmetaller
Temaet i Østerdalen var Forsvarsbyggs sterke miljøfokus og det arbeidet som gjøres for å sikre en moderne, effektiv utbygging og drift av Forsvarsbyggs øvingsområder. En utbygging og drift som makter å balansere viktige militære øvingsbehov med sårbare naturverninteresser.

Blant annet orienterte Senior Rådgiver Freddy Engelstad i Futura om blant annet deres grundige arbeid med kartlegging av biologisk mangfold i skyte- og øvingsfelt, samt deres arbeid med miljøovervåkning. Dr. Scient Tore Østeraas og Senioringeniør Siv Cederkvist fra Utvikling orienterte om henholdsvis tiltak for å nøytralisere tungmetaller ved hjelp av mineralet olivin, samt Utviklings internasjonalt belønnede SMART-verktøy.

Image "11379_2.jpg" without description

Tore Østeraas orienterer om bruk av mineralet olivin

Ny kompetanse
Dette onlinebaserte bestillersystemet for skyte- og øvingsfelt sikrer en effektiv militær bruk som samtidig er i tråd med gjeldende miljøkrav. Østeraas sitt arbeid med å nøytralisere naturlige tungmetallforekomster i regionfeltet har for øvrig gitt et viktig bidrag til videre forskning og utvikling på fagfeltet og har vært omfattet med stor interesse.

I tillegg til de faglige orienteringene ble forskerne gitt en kort befaring ut i Rødsmoen øvingsområde og Regionfelt Østlandet. Her ble gruppen kyndig ledsaget av Jan Øverby og Senioringeniør i Utvikling, Svein Solli.

Image "11379_3.jpg" without description

"Hjertet" i Regionfelt Østlandet - Angrepsfelt sør

På seminaret totalt sett deltok det 25 forskere fra både Norge, Canada, England, Finland, Sverige, Nederland og USA. Også her deltok det flere representanter for Forsvarsbygg.

Image "11379_4.jpg" without description

Sittende foran fra venstre: Freddy Engelstad, Siv Cederkvist og Tore Østeraas

Tekst og foto: Trond Enemo.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.