Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

JWC i rute på Jåttå

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen la torsdag ned grunnsteinen for NATOs nye utdanningssenter Joint Warfare Centre (JWC) på Jåttå.

- Vi er stolte av å bygge dette avanserte og fremtidsrettede utdannings- og treningssenteret for NATO, sa administrerende direktør Frode Sjursen i Forsvarsbygg i sin åpningstale

Image "11477_2.jpg" without description

Høyteknologisk bygg
I 2004 fikk Forsvarsbygg i oppdrag å planlegge, utvikle og bygge den nye bygningen som skulle huse NATOs utdannings- og treningssenter Joint Warfare Centre. Senteret vil ha som hovedoppgave å trene militært operativt personell som skal delta i operasjoner ledet av NATO. Det høyteknologiske bygget vil legge til rette for meget virkelighetstro simulering og øvelse i å utøve kommando og kontroll over NATOs militære styrker som for eksempel ISAF-styrken i Afghanistan.

Imponert over fremdriften
Byggearbeidene har i dag kommet godt i gang og til nå har alle fasene i prosjektet gått etter tidsplanen. Fra april 2009 og frem til ferdigstillelsen neste sommer, vil Forsvarsbygg møblere og teste bygget.
- I min 40-årige karriere har jeg aldri opplevd et byggeprosjekt som har vært så veldrevet og så hurtig gjennomført som dette prosjektet, sier den tyske generalløytnanten Wolfgang Korte som er direktør for JWC. Han ser frem til å ta bygget i bruk.
- Offisiell åpning vil sannsynligvis skje i løpet av 2010, sier Korte.

Bubble-deck teknologi
I dette bygget er det benyttet en meget effektiv konstruksjonsmetode for betongdekker. Bubble Deck-metoden innebærer at betongdekkene fylles med runde plastballer sammen med armeringsjernet. Metoden er vektbesparende og gjør det mulig å bygge med større dekkespenn (takspenn) og dekkene kan oppføres uten kompliserte dragerkonstruksjoner.

Image "11477_3.jpg" without description

Foran fra venstre: Administrerende direktør Forsvarsbygg Frode Sjursen, Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, og generalløytnant og direktør for JWC William Korte
Bak: Prosjektleder Utvikling Vest Reidar Bringedal


Tekst: Åsmund V Sjursen
Foto:  Tor Håkon Nøkleby

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.