Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ku mot kratt på Rødsmoen

På Rødsmoen øvingsområde, tilknyttet Rena leir i Åmot kommune, tas naturen bokstavelig i bruk for å holde kratt borte og gresset nede på en av skytebanene. Nå i sommer er nemlig skytebanen befolket av beiteklare kyr.

Vest på Rødsmoen øvingsområde ligger den såkalte Basic Training banen (BT-banen), som er en laserskytebane for panservogner. En av utfordringene på denne banen er at busk og kratt- vegetasjon er i sterk vekst, og må holdes nede for å opprettholde øvingsmulighetene.

”Win-win” situasjon
I fjor sommer gjennomførte miljøvernseksjonen i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) Base Østerdalen et prøveprosjekt med bruk av beitedyr som krattbekjemping. Erfaringene fra dette prosjektet ble så gode at Forsvarsbygg Utleie og FLO ønsket å gjennomføre dette også inneværende beitesesong.

For Forsvarsbygg og FLO er tiltaket meget positivt både ved at man viderefører miljøvennlig krattrydding kombinert med en stor kostnadsbesparing. Alternativet til beiting er nemlig mekanisk rydding med gravemaskin eller traktor påmontert krattrydder. Beiting fremmer dessuten fremvekst av gress istedenfor busk og kratt, noe som på lang sikt vil føre til mindre behov for krattrydding.

80 dyr
Det er cirka 80 storfe som skal ”bekjempe kratt” og vegetasjon på et cirka 200 dekar stort område inne på Rødsmoen. Etter planen skal det beites frem til 15. august i år. Dyrene eies av en bonde i regionen som har fått tilslag etter annonsering i dagspressen.


Tekst: Anders Guton Halland, Hans Ulberg, Jarle Hansen og Trond Enemo
Foto: Monika Søberg/Hamar Arbeiderblad


 

Image "11415_1.jpg" without description

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.