Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ledelsesbygget får hederlig omtale av Oslo kommune

Forsvarsbygg mottok i går hederlig omtale av ledelsesbygget på Akershus festning. Oslo bys pris for god byarkitektur ble delt ut og Forsvarets ledelsesbygg endte på en god andre plass av 24 påmeldte kandidater. – Det er hyggelig at vårt ledelsesbygg omtales som ypperste klasse og ett av de fremste bygg i Oslo, uttaler administrerende direktør Frode Sjursen i Forsvarsbygg.

Tema for årets pris var ”Næringsbygg, inkludert flerfunksjonsbygg”. Juryen har vektlagt ledelsesbyggets samspill med de historiske delene av festningen og samtidigheten med det fremtidsrettede uttrykket. Det heter videre i begrunnelsen ”Valget om å fortette og revitalisere innenfor forsvarets område, i den tette byen, er dessuten positivt ut fra et miljø- og bærekraftperspektiv.”

Kulturminnevern
Prosjektet med oppføring av det nye bygget for Forsvarets ledelse ble startet i 2002. I løpet av denne tiden ble det gjennomført en kulturminneprosess hvor forsvarsdepartement, forsvarsstab, riksantikvar, arkitekter, byens myndigheter og Forsvarsbygg sammen fant de riktige og gode løsningene på det spesielle prosjektet innenfor festningens murer. En nordisk ekspertgruppe var avgjørende aktør i denne spesielle prosessen. Prosjektet besto av et moderne nybygg og fullstendig rehabilitering av tre gamle bygg fra 1800-tallet. Byggutviklingen på festningen er i henhold til arkitektene Schirmer og von Hannos plan fra ca 1850.

Nytt liv på historisk grunn
Ledelsesbygget er en forlengelse av den kontinuerlige endringsprosessen på Akershus festning de siste 700 år og videreutvikler de historiske og arkitektoniske trekk i området. -Ved et av de største rehabiliteringsprosjektene i nyere tid har derved forsvarsledelsen flyttet tilbake og skapt ny aktivitet på festningen. Det er et av Forsvarsbygg og Forsvarets mål, sier direktør Olaf Dobloug i Forsvarsbygg Utvikling.

Intergrert strategisk ledelse
I juni 2002 vedtok Stortinget å integrere Forsvarssjefen og hans strategiske funksjoner i Forsvarsdepartementet, samt å etablere en forsvarsstab som skulle samlokaliseres med Forsvarsdepartementet. Forsvarsministeren, forsvarssjefen og alle deres medarbeidere flyttet inn i ledelsesbygget i desember 2006. Ledelsesbygget som ligger i Verkstedgården på Akershus festning huser i dag 560 arbeidsplasser, fordelt på 17 000 kvadratmeter.

Image "11467_1.jpg" without description
Ledelsesbygget

Byggfakta
Arkitekter: Jarmund / Vigsnæs AS Arkitekter og ØKAW AS
Landskapsarkitekter: Grindaker as Landskapsarkitekter
Interiørarkitekt: Appelong AS
Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS
Tekniske rådgivere: Rambøll AS

Ytterligere informasjon om arkitekturprisen finner du her:
http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article122887-7991.html


Tekst: Heidi Kronberget Sørskog
Foto:  Forsvarsbygg

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.