Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Miljøvennlig oppvarming til Terningmoen

Fredag 18. april inngikk Forsvarsbygg Utleie en 15 årig avtale med Elverum Fjernvarme AS om kjøp av fjernvarme til Terningmoen leir basert på bioenergi. Ved bruk av biologisk materiale som energikilde vil det bli årlig reduksjon på cirka 500 tonn CO2 fra fossile brensler.

- Jeg er veldig godt fornøyd med at vi gjennom denne avtalen ivaretar miljøet gjennom redusert klimautslipp ved bruk av fornybar energi i stedet for fossilt brensel, sier markedssjef Åge Mohaugen i Forsvarsbygg Utleie, Markedsområde Østlandet.

Dette er den andre avtalen Forsvarsbygg inngår på fornybar energi i Østerdalen. I november i fjor inngikk Forsvarsbygg en avtale med Solør Bioenergi Holding AS om kjøp av oppvarming i Rena leir basert på bioenergi. Denne avtalen sikrer en årlig utslippsreduksjon på 4000 tonn CO2 fra fossile brensler.

Satser på energiledelse
Markedsområde Østlandets mål er innen utgangen år 2010 å ha en reduksjon i energiforbruk på 9 millioner KWh tilsvarende energiforbruket til 360 hustander. Videre skal det konverteres fra fossilt brensel til biobrensel for ca. 20 millioner KWh.

Bruk av bioenergi som varmekilde på Terningmoen er en del av Forsvarsbyggs satsing på energiledelse. Klimavennlig oppvarming av bygg er en del av dette prosjektet. Forsvarsbygg legger vekt på miljøaspektene både når det gjelder byggeprosess, vedlikehold, drift, forvaltning og avhending.

Image "11359_1.jpg" without description

INNGIKK AVTALE: Her undertegner Åge Mohagen (t.h.) og Tore Øverby i Elverum Fjernvarme den miljøvennlige avtalen

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.