Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ny lærebok i geografiske informasjonssystemer

Forsvarsbygg er stolte av å kunne tilby en ny og unik lærebok om geografiske informasjonssystemer, "GIS - Geografiens språk i vår tidsalder".

Ansvarlig redaktør Knut Grinderud i Forsvarsbygg forteller at boken er resultat av et samarbeid mellom forfattere fra Forsvarsbygg, Bergen Arkitekt Skole, 3RW arkitekter og Statens kartverk. 

- Vår ambisjon med boken er å lage en lærerik, og lettfattelig reise som introduserer leserne til ideene og metodikken som ligger bak dagens geografiske informasjonssystemer. Vårt mål er å gjøre geografiske informasjonssystemer mer tilgjenglig for de som planlegger, organiserer og former våre omgivelser, sier Grinderud.

- Tilbakemeldingene på boken fra det norske- og det internasjonale fagmiljøet
er så gode, at boken også vil bli utgitt i en engelsk utgave våren 2009, sier Grinderud entusiastisk.

Sagt om boka:

"En fantastisk flott bok! Den er unik fordi den fokuserer på anvendelse og ikke teknologi. Boka har spennende design og layout, med mange flotte illustrasjoner. I tillegg har den fokus på GIS sin rolle i planlegging, og hvilke muligheter det gir for bruk i utforming av omgivelsene våre. En viktig del er også kapitlet om kartografi, ettersom mange GIS-brukere idag har manglende kompetanse i kartografi. Boken er ikke bare nyttig som lærebok i GIS, men vil også gi læring og inspirasjon for eksisterende brukere." Olbjørn Kvernberg, styreformann i Geodata AS

"Boka dekker et stort behov for en GIS-bok for anvendere av GIS, på norsk om norske forhold, i dag. Den har et språk som planleggere vil kjenne seg igjen i og har gode illustrasjoner. Boka fokuserer på bruk, aktuelle datasett, og har også lettleste kapitler om alt fra koordinatsystemer til kartografi og samarbeidet i Norge digitalt. Jeg tror denne boka vil bli en bestselger i planmiljøet!" Gunnar Tenge, GIS-konsulent

"En engasjerende, rikt illustrert bok om geografiske informasjonssystemer. Boken henvender seg til et bredt publikum og kan leses fra en allmenndannende, en geografisk eller en teknologisk synsvinkel. De mange flotte illustrasjoner og kart gir ideer om god kartdesign. Forfatterne har gjennomført en imponerende dugnad og skapt en bok som stimulerer til ettertanke og refleksjon om geografiske forhold og informasjonssystem." Jan Terje Bjørke, PhD Principal Scientist, FFI

"Da jeg først fikk boka var min første tanke: Hvor i alle dager var denne boka da jeg begynte å studere geomatikk? Den tar for seg mange grunnleggende områder innenfor geomatikkens verden, er skrevet på norsk, som ofte er en fordel i lavere årstrinn i høyere utdannelse, og er morsom å lese. Boka i seg selv ser spennende ut når du åpner den for første gang, har en frisk lay-out og inneholdet gjør den til et nyttig verktøy i fag som GIS, kartografi og også som en introduksjon til studiet geomatikk. Dette er absolutt en bok alle geomatikkstudenter burde lese." Elisabeth Sæther, Bachelor i geomatikk, Universitet for Miljø og Biovitenskap

"Boken fremstår som et solid verk som vil være nyttig både for de som ikke kjenner GIS fra før, og for de som ønsker å bli oppdatert på de mulighetene GIS gir i dag. Den er en lettlest og lettfattelig bok på norsk som kan være med på å øke forståelsen for geomatikkfaget. De mange referansene til Forsvaret gjør boken ekstra spennende." Kommandørkaptein Steinar Thomsen, FMGT

"Denne boka gir en populær innledning til faget geografisk informasjon. Den går ikke i dybden på de tekniske problemstillingene, men viser anvendelsen; hvordan geografiske data kan brukes i mange sammenhenger i samfunnet. Geografisk informasjon og kart er et viktig bakteppe for annen informasjon, eksempelvis innenfor områdene valg, språk, sykdommer, flom, skred, vind, støy, samt areal- og byplanlegging. Boka vier stor plass til hvordan geografiske informasjonssystemer (GIS) er til nytte i planlegging og i å utforme våre omgivelser. Den inneholder grunnleggende GIS-teori med mange eksempler, og har også egne kapitler om geografisk informasjon og kartografi. De fem kapitlene omhandler anvendelsen, systemene, geografien, kartografien og analysen. Noen områder kunne med fordel vært utdypet, ikke minst standarder som WMS og WFS. Men boka skårer høyt på et spennende og tiltalende design og mange fine kart, bilder og illustrasjoner. Det er i dag få lærebøker på norsk som gir en helhetlig forståelse av geografiske informasjonssystemer. Litteraturen som vanligvis brukes i akademiske kretser, er i høyere grad teknisk fundamentert. Denne boken lykkes i å være noe annet." Leseranmeldelse, bokkilden.no

Kjøp boken

Boken utgis av Tapir Akademisk Forlag og koster 398 kr. Forsvarsbygg tilbyr imidlertid boken til følgende kampanjepris:

  • Over 10 bøker 20 % rabatt
  • Over 30 bøker: 30 % rabatt
  • Over 100 bøker: 40 % rabatt
  • Over 300 bøker: 50 % rabatt

Bestilling gjøres ved å sende en e-post til bestilling.forlag@tapir.no og merk e-posten "Kampanjetilbud GIS".

Boken er også tilgjengelig i de fleste nettbokhandlere som Tapir, Akademika, Norli og Libris.

Tittel: GIS - Geografiens språk i vår tidsalder
Forfattere: Knut Grinderud, Haakon Rasmussen, Steinar Nilsen, Arvid Lillethun, Atle Holten og Øystein Sanderud
ISBN: 978-82-519-2333-0
Pris: Veil kr. 398,-

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.