Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ny vei til Blåtind

Forsvarsbygg Utvikling Nord har lyst ut konurranse om bygging av 16 kilometer vei fra E6 til Akkasæter i Blåtind. Nyveien skal bygges som skogsbilvei klasse 2 og vil bli en del av sammenbindingen mellom Mauken og Blåtind.

Reguleringsplan
- På vestsiden av E6 foreligger det en godkjent reguleringsplan og alt det formelle er på plass for å starte arbeidet ute i terrenget. På østsiden, langs Takvatnet fra E6 til Mauken, er vi fortsatt i en tidlig fase der planprogrammet ikke er endelig fastsatt. Dette arbeidet går sin gang uavhengig av veibyggingen inn mot Blåtind. Vi regner med å kunne sende et forslag til reguleringsplan til kommunen i løpet av vinteren, sier prosjektleder Margrete Breivik Dahl i Forsvarsbygg Utvikling Nord.

Styrker
Byggestarten medfører at Forsvarsbygg styrker bemanningen på prosjektet. Margrete Breivik Dahl fortsetter som prosjektleder for planarbeidet rundt sammenbindingen av Mauken og Blåtind mens Kjell Heitmann blir prosjektleder for byggearbeidene fra E6 til Akkasæter, som nå lyses ut på anbud.

- Tilbudsfristen er i slutten av mars. Vi regner med å kunne inngå avtale med en entreprenør i april og at arbeidet starter i løpet av våren. Vi kommer til å ha løpende kontakt med grunneierne i denne prosessen, opplyser Kjell Heitmann.


For mer informasjon, kontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Terje Bartholsen, Forsvarsbygg Utvikling Nord - 924 35 520

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.