Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nytt teknisk lager i Rena leir

Mandag 15. september overleverte Forsvarsbygg det nye tekniske lageret i leiren. Lageret skal først og fremst romme utstyr til militære kjøretøy, deriblant Leopard stridsvogn og stormpanservognen CV-90.

- Rena leir fortsetter å vokse, noe som øker behovet for mer lagerplass, og vi føler oss trygge på at Forsvaret vil bli fornøyd med dette moderne anlegget, uttaler prosjektleder Rena leir, Ole Jonny Eriksen i Forsvarsbygg Utvikling Øst.

Image "11457_3.jpg" without description

- Vi er fornøyd med å få på plass dette anlegget. Østerdal garnison sitter på mye avansert og dyrt utstyr og dette lageret gjør at vi kan ta vare på dette på en enda sikrere og bedre måte, uttaler sjef RSF i Østerdal garnison, Rolf Jarle Pettersen.

Ulik temperatur
Lageret, som ligger rett ved det tekniske verkstedet i utkanten av leirområdet, er delt i to lagerhaller på henholdsvis 752 og 635 m2 og har ulik temperatur, kald og varm del, ut i fra hvilken type utstyr som kan lagres hvor. I tillegg inneholder bygget andre nødvendige fasiliteter som teknisk rom, kontor og wc.

Fleksibilitet
Hallene er forbundet med leddheiseport, og for å sikre maksimal fleksibilitet er det benyttet samme yttervegg og takkonstruksjon for begge hallene. Veggen som deler hallene kan i tillegg flyttes dersom det er nødvendig. Kaldlageret kan dessuten oppgraderes til et varmt lager dersom det på et tidspunkt skulle vise seg å være nødvendig.

- Fleksibilitet, robusthet og brukervennlighet har stått i et særskilt fokus under utviklingen av lagerbygget for å kunne tilfredsstille brukers behov, både nåværende og eventuelt endrede behov over tid, understreker Eriksen.

Visuell profil
Utforming og materialbruk av det nye bygget er i tråd med den øvrige arkitekturen i Rena Leir. Lageret har derfor et klart industrielt preg pga sin planlagte bruk. Fasaden i hovedbygningen består av galvaniserte stålplater, bærekonstruksjonene er også i stål, samt at kontordelens fasade er kledd i ubehandlet, tettvokst malmfuru.

- På den måten videreføres ”Østerdalsstilen” i leiren, med sin hovedvekt på bruk av ubehandlet treverk i kombinasjon med stål og betong, forteller Eriksen.

Lageret ble påbegynt i januar i år med en byggetid på cirka 8 måneder. Kostnaden på bygget er i overkant av 27 millioner NOK.

Image "11457_2.jpg" without description


Tekst og foto: Trond Enemo

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.