Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Stor interesse for Forsvarsbygg i Vest

Representanter fra over 40 store og små byggefirmaer møtte opp da Forsvarsbygg Utvikling Vest arrangerte informasjonsmøte for byggebransjen i Bergen onsdag. På programmet sto nytt militært treningsanlegg på Haakonsvern, og en presentasjon av Utvikling Vests øvrige prosjekter.

Forsvarsbygg Utvikling Vest har siden i fjor doblet den pågående og planlagte prosjektporteføljen fra en til to milliarder kroner. Dette er gode nyheter for Bergens byggebransje som den senere tid har vært rammet av byggevegring og oppdragstørke.
- Vi setter stor pris på at Forsvarsbygg Utvikling presenterer seg for våre bedrifter, og at det er så mange interessante og varierte prosjekter, sier direktør for EBA Vestenfjeldske, Tommy Johansen.

40 prosjekter i Bergen
Prosjektsjef i Forsvarsbygg Utvikling Vest, Bjørn Tore Rognstad, orienterte om Utvikling Vests nærmere 40 byggeprosjekter, både pågående og planlagte.
- Det var veldig positivt for oss at oppmøtet var så bra. Dette viser at det er stor interesse for Forsvarsbygg Utvikling sine prosjekter. Vi fikk også mange nyttige innspill fra møtedeltakerne, sier Rognstad.

Image "11450_1.jpg" without description

Prosjektleder planlegging nytt militært treningsanlegg (MTA) for Forsvarsbygg Utvikling, Bård Bakkejord, informerte om prosjektet
Foto: Åsmund V Sjursen

Nytt militært treningsanlegg
Prosjektleder planlegging nytt militært treningsanlegg (MTA) for Forsvarsbygg Utvikling, Bård Bakkejord, prosjekteringsgruppeleder Ylva Andersson fra Sweco og arkitekt Knut Longva fra Longva Arkitekter presenterte prosjektet MTA som skal bygges på Haakonsvern. Grunnarbeidene startet i august, mens generalentreprisen for prosjektet vil bli lyst ut i Doffin cirka 1. oktober. MTA skal bidra til å sikre Forsvarets operative evne, og legge til rette for trening og helse i både utdanning, arbeid og fritid. Prosjektleder for Forsvarsbygg Utvikling i gjennomføringsfasen MTA er Stig Wassdal.

Det nye militære treningsanlegget vil omfatte:
• Bygging av et idrettsbygg på cirka 9 000 kvadratmeter som vil inneholde to nye svømmebasseng, hvorav ett spesialbasseng der Forsvarets personell skal utdannes, trenes og øves i livredning, scenariotrening og dykking. Idrettsbygget vil også omfatte idrettshall, nærkamprom, styrketreningsrom, spinning, klatrevegg, rom for skadeforebygging og restitusjon, kontorer og garderober
• Opparbeidelse av uteanlegg på om lag 25 000 kvadratmeter med fotball- og løpebane, hinderbaner, klatretårn og treningsområde i og ved sjøen
• Bygging av kai for scenariotrening og sjømilitære aktiviteter

Anlegget er tegnet av Longva Arkitekter AS.

Image "11450_2.jpg" without description

Illustrasjon av det nye treningssenteret - Longva Arkitekter AS

Pågående prosjekter i Bergensområdet:
• Ny tørrdokk Haakonsvern
• Avlastningskai Haakonsvern
• Ny strømforsyning hovedkai
• Erstatte bygg Sjef Skifteskadren (SJKE) driftsstaber
• Nytt logistikksenter
• Knappen: Ny testcelle, kontor, verksted
• Utbedring/utvikling skytebaner, Ulven
• Bergenhus festning Koengen
• Nytt militært treningsanlegg (MTA)


Tekst: Åsmund V Sjursen

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.