Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Stor interesse for Hjerkinn PRO

Fra både forsvarsinstanser i Norge og Norden, sivile myndigheter, interesseorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og enkeltpersoner er det stor interesse rundt tilbakeføringen av skytefeltet på Hjerkinn til sivile formål. - Moro og inspirerende, sier prosjektleder Odd-Erik Martinsen i Forsvarsbygg Utvikling Øst

Forrige uke var Martinsen foredragsholder og befaringsguide på EUROPARC Nordic-Baltic section under deres samling i Norge, samt at han deltok på seminar for det norske fjellrevprosjektet. – Spennende å fortelle om Forsvarsbyggs historiske miljøprosjekt i slike tunge naturfaglige forsamlinger, utdyper Martinsen.

Skriver miljøhistorie
Headingen for samlingen til EUROPARC var hvordan vernede områder kan være en ressurs for lokalsamfunn, og Martinsen orienterte i den sammenheng blant annet hvordan Forsvarsbygg gjennomfører Norgeshistoriens største naturrestaureringsprosjekt. Prosjektet skal tilrettelegge for at en stor del av det 165 km2 store skytefeltet i framtida kan bli verneområde og er ansett som et internasjonalt pilotprosjekt.

Fjellrevseminar
På seminaret som omhandlet fjellreven var entusiasmen stor for prosjektet ettersom tilbakeføringen sikrer det rike dyre- og plantelivet i området, blant annet en av verdens mest intakte villreinstammer, samt moskus og unikt planteliv. – Arealene i Hjerkinn skytefelt er også potensielle leveområder for den i dag utrydningstruede fjellreven, påpeker Martinsen.

I tillegg er Forsvarsbygg om dagen i god dialog med det nye Villreinsenter Nord på Hjerkinn om god informasjon til allmennheten som besøker området.

- Vi er bevisste på å gi et realistisk bilde av hva samfunnet kan forvente av oss, verken mer eller mindre. Interessen er stor og tilbakemeldingene er veldig positive. Det er en vitamininnsprøytning for oss og noe Forsvarsbygg kan være stolt av, avslutter Martinsen.


Tekst: Trond Enemo
Foto: Odd-Erik Martinsen

Image "11449_1.jpg" without description

Mer enn 100 engasjerte forskere, byråkrater, naturvernere og politikere fikk oppleve Hjerkinn skytefelt forrige uke. Og fjellet viste seg fra sin beste side!

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.