Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Verdens miljøverndag: Forsvarssektoren frigjør betydelig mengde energi til andre formål

5. juni 2008 er det verdens miljøverndag, og dagen har fått stikkordet "Kick the habit - Towards a low carbon economy". Regjeringen ønsker å markere dagen, og i den anledning lanseres kampanjen "Bryt en vane". En av vanene Forsvarsbygg bidrar med å bryte er unødig bruk av energi.

Gjennom energiledelsesprogrammet, der Forsvarsbygg er i førersetet, vil det fra 2010 frigjøres 90 GWh energi årlig, og varmesentraler på til sammen 60 GWh basert på fossile energikilder skal konverteres til fornybar energi.

Det er betydelige mengder energi forsvarssektoren forbruker i sin bygningsmasse som nå settes under lupen i program energiledelse. Programmet er et samarbeid mellom Forsvaret, som bruker og leietaker av byggene, og Forsvarsbygg, som forvalter sektorens eiendommer. Det er gjort erfaringer med at selv relativt nye bygg og etablissementer har store potensialer for energieffektivisering. I tillegg til at programmet vil føre til redusert utslipp av klimagasser og annen luftforurensning og redusert forbruk av energi, vil sektoren også flere tiltalls millioner kroner i året som kan brukes til viktigere formål.

- Energiledelsesprogrammet er et veldig bra og viktig tiltak om Forsvaret og Forsvarsbygg har iverksatt, sier forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Eriksen.

- Miljø og klima har stor oppmerksomhet i sektoren, og dette programmet bidrar til å styrke kunnskapen og bedre holdninger til forbruk av begrensede ressurser. Å gjennomføre energieffektiviserende tiltak er også økonomisk lurt. Pengene vi sparer kan benyttes på bedre formål, som for eksempel til støtte for den spisse enden, sier Strøm-Erichsen.

Med dagens energipriser forventes besparelsen å bli 65 millioner kroner i året.

Det etableres anlegg for biovarme ved Rena leir og på Sessvollmoen, og i Elverum gjøres det klart for tilknytning til det sivile fjernvarmenettet til erstatning for oljebasert oppvarming. Forsvaret har i flere år hatt gode erfaringer med varmepumpeanlegg ved blant annet marinebasen Haakonsvern og Bodø hovedflystasjon.

Energiledelse ønsker å påvirke adferd og fremme bedre ressursutnyttelse. Energiledelse vil bygge opp systemer som aktivt styrer og sikrer høy effektivitet, og det vil oppnå økonomiske besparelser. Programmet har et tett samarbeid med Enova SF, som bidrar med økonomisk støtte.

Hvor mye energi frigjør forsvarssektoren til andre formål? 90 GWh energi tilsvarer det samlede energiforbruket for om lag 4 000 boliger. 90 GWh energi tilsvarer det samlede forbruket for ca. 40 000 el-biler som kjører 15 000 km pr år.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.