Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Byggestart for nytt banedekke på Ørland hovedflystasjon

Nå starter Forsvarsbygg arbeidet med å støpe et nytt banedekke på deler av flyplassen. - Arbeidet skal være sluttført senest 7. september og innebærer en svært omfattende støpejobb på kort tid, uttaler prosjektleder Randi-Grethe Pedersen i Forsvarsbygg.

Det er deler av det gamle og slitte flyplassdekket på hovedrullebanen som nå skal skiftes ut. Dekket er på til sammen cirka 26 000 m2 som er delt på omtrent to like store arealer.

Omfang
I løpet av en måned skal det støpes tilsvarende ¾ av grunnarealet til kjøpesenteret City Syd i Trondheim, og på grunn av det store behovet for betong har entreprenør og kontraktspart Skanska Norge AS satt opp et eget betongblandeverk på flyplassen. I løpet av prosjektet vil dette anlegget produsere betong tilsvarende 1 000 billass med betong.
– Anlegget har en produksjonskapasitet på i overkant av 50 m3 betong i timen og vil produsere på høygir, utdyper Pedersen. Tykkelsen på dekket skal være på 30 cm. Ved støping i felt på 11 meters bredde klarer man dermed å støpe minst 15 meter i lengden per time. Rullebanens totale bredde er på cirka 45 meter.

Image "11642_1.jpg" without description

Fra venstre: Prosjektleder Randi-Grethe Pedersen (Forsvarsbygg), Brigader Tom George Guttormsen (sjef 138 Luftving), Viggo Schei (Skanska Norge AS), prosjektsjef Jens Levi Moldstad (Forsvarsbygg) og Major Birger Austad (sjef flyplassdrift)

– Dette blir derfor et spennende prosjekt, hvor det er strenge krav til både kvalitet og fremdrift. Nå innledningsvis bruker vi derfor tid på å foreta prøvestøp, slik at betongen får den riktige kvaliteten med tanke på herding og andre egenskaper viktig for et flyplassdekke, forteller Pedersen. Hun er dessuten veldig fornøyd med å komme i gang med arbeidet nå ettersom denne årstiden gir best mulig herdeforhold for betongen, og fordi arbeidene må være ferdig før høstens flyaktivitet.
– Det er viktig for vår kunde Forsvaret, forteller hun.

I tillegg til støpning av nytt dekke, omfatter prosjektet knusing og fjerning av eksisterende dekke og avretting av underlaget. Nye banelys vil også bli innstøpt. I knusingen av det gamle dekket vil man blant annet bruke en massiv jernkule som veier 6 tonn.

Image "11642_3.jpg" without description

Maskin som slipper jernkule

Image "11642_2.jpg" without description

Maskiner underveis med knusing av gammelt dekke. Merk jernkule på 6 tonn som slippes for å sprekke opp dekket


Godt samarbeid

Pedersen trekker også frem det gode samarbeidet med Ørland hovedflystasjon og ikke minst internt i Forsvarsbygg i forbindelse med planleggingen og tilretteleggingen av de forestående arbeidene.
– Det har vært avgjørende for at vi skal få dette på plass i tide, utdyper hun.

- Vi gleder oss til å sette i gang, avslutter en entusiastisk Pedersen.

Image "11642_4.jpg" without description

Prosjektleder Randi-Grethe Pedersen i Forsvarsbygg

Tekst og foto: Trond Enemo

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.