Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Bygging av heltreboliger i Rena sentrum i gang

I dag er spaden satt i jorda for bygging av nye forsvarsboliger i Rena sentrum.

Oppføringen er et utviklingsprosjekt hvor man har kommet frem til et nytt miljøvennlig boligkonsept basert på miljøvennlig heltre. I tillegg gir det et arkitektonisk særpreg med klangbunn i Østerdalen.

Representanter fra byggherren Forsvarsbygg, entreprenøren Senter-Bygg AS og Peab-konsernet, Østerdal garnison og ordfører Ole Gustav Narud var til stede på markeringen i Rena sentrum i dag.

Etableringen av leilighetene skal gjennomføres som et utviklingsprosjekt med bruk av prefabrikerte heltreelementer. Tanken er at dette skal være bra både økonomisk og miljømessig. Til sammen 20 leiligheter tilpasset ulike behov og familiesituasjoner skal oppføres i sentrum av Rena. Det betyr for eksempel at det skal kunne bo 20 familier eller 80 enkeltpersoner, alt avhengig av Forsvarets behov til enhver tid. Kontrakten på entreprisen er på cirka 69 millioner kroner.

Image "11671_1.jpg" without description

Fra venstre: Ordfører Ole Gustav Narud, Oblt Ola Gundersen, regiondirektør Øst (Peab) Jon Andersen, prosjektleder Ola Rolfstad (Senter-Bygg AS) og prosjektsjef Jens Levi Moldstad (Forsvarsbygg)

Nyskapende
- De seks leilighetsbyggene skal oppføres med vesentlig bruk av massivt trevirke. Sammen med Innovasjon Norge og den fylkeskommunale organisasjonen ”Trefylket” ønsker Forsvarsbygg gjennom dette prosjektet å bidra til økt bruk av tre i boligbygging i Hedmark i tråd med politiske målsetninger, uttaler prosjektleder Ole Jonny Eriksen i Forsvarsbygg. Det er i utviklingen av prosjektet lagt vekt på å tilpasse husene til serieproduksjon og rasjonelle byggemetoder. Gjennom prosjektet ønsker Forsvarsbygg dessuten å undersøke, samt utvikle bygg av massivt tre sine egenskaper, det være konkurranseevne, byggetid, miljø og drift. Byggene skal oppfylle dagens strenge energi- og miljøkrav.

- Vi vil dessuten rose samarbeidet med entreprenøren, de har så langt gjort en god jobb i konseptutviklingen, og vi gleder oss til fortsettelsen, utdyper Eriksen.

- Dette er et interessant prosjekt både for Senter-Bygg og Peab-konsernet, sier Peabs regiondirektør for Østlandet, Jon Andersen. Senter-Bygg har stor kompetanse på trehus. Det å bygge i massivt trevirke er en ny trend som vi nå får mulighet til å utvikle oss ytterligere på. Samtidig er dette en viktig jobb for oss i et presset marked, sier Jon Andersen.

Samspill
Tett samarbeid med de ulike aktørene sørger for at den samlede kompetansen og erfaringen har blitt benyttet for å komme frem til et nytt boligkonsept.

Forsvarsbygg er dessuten glad for å bidra til utvikling av Rena sentrum. Prosjektet vil bidra til en enda bedre integrering mellom det militære og sivile samfunn, og er et positivt tilskudd til bygda. Dette er derfor også et resultat av et konstruktivt og tett samarbeid mellom Forsvaret, Forsvarsbygg og Åmot kommune.

– Østerdal garnison er positive til dette prosjektet. Vi trenger moderne og fleksible boløsninger for våre soldater og befal i ulike livsfaser og med ulike behov, og dette prosjektet leverer i så måte. I tillegg er Forsvaret en viktig del av lokalmiljøet og dette bidrar til en bedre integrering i Åmot- samfunnet. Samtidig er det viktig å understreke at Forsvaret har behov for ulike boløsninger for våre folk, både innenfor og utenfor leiren, uttaler sjef operasjonsstøtte i Østerdal garnison, Oblt. Ola Gundersen.

buildingSMART
I prosjektgjennomføringen benyttes det digitale verktøyet buildingSMART. Forsvarsbygg skal være en pådriver for å ta i bruk moderne og effektive arbeidsverktøy gjennom byggets samlede livsløp for å oppnå best mulig kost/nytte effekt. I dette prosjektet ønskes det å dra nytte av buildingSMART teknologien i produksjonen av komponentene og videre over i drifts- og vedlikeholdsfasen.

Image "11671_2.jpg" without description

Tekst og foto: Trond Enemo

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.