Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Bygging av leiligheter i Rena sentrum i gang

Byggestart i Rena sentrum

Onsdag 21. januar markerte Forsvarsbygg og Rena Park AS at byggingen av nye leiligheter i Rena sentrum nå er i gang. Ordfører i Åmot kommune, Ole Gustav Narud og Plasskommandant i Rena leir Brigader Kristin Lund, var på plass.

- Vi er glade for at arbeidet med leilighetene som har fått navnet ”Kartongparken Boliger” nå er i gang, de skal dekke et viktig behov hos Forsvaret, samtidig med at det skaper aktivitet i lokalsamfunnet vi er en del av, uttaler sjef Jens Levi Moldstad i Forsvarsbygg Utvikling Øst. Moldstad deltok sammen med de andre aktørene på et symbolsk betongstøp for å markere det offisielle startskuddet på anleggsarbeidet.
Prosjektet gjennomføres for å dekke opp en underdekket forlegningskapasitet i Østerdal garnison og et fraværende tilbud i markedet i Rena sentrum.

Positiv
Brigader Kristin Lund, NK i Hærens styrker og Plasskommandant i Østerdal garnison, ønsker prosjektet velkommen: - Disse boligene er viktige for Hæren og Rena. Jeg er meget positiv til at det blir en bedre integrering av Forsvarets ansatte i sentrum. Dette kan på sikt bidra til at flere av de som tjenestegjør i Rena leir får med seg sin ”bedre halvdel” og flytter hit. Dette er en retning vi ønsker og vil motivere for, uttaler hun.

Kjøper leiligheter
Forsvarsbygg skal kjøpe til sammen 42 leiligheter fra firmaet Rena Park AS, og det er den lokale entreprenøren Martin M. Bakken AS fra Elverum som står for selve byggingen. - Oppdraget har en kontraktsverdi på cirka 72 millioner kroner, opplyser prosjektleder Ole Jonny Eriksen fra Forsvarsbygg Utvikling Øst.
De nye leilighetene skal gi soldatene som skal bo der et godt bomiljø med kort avstand til Rena sentrum og Rena leir, gode lysforhold, tilfredsstillende uteområder og utsikt sørover mot Glommas bredder. De vil kunne benytte garasjeplasser som etableres i parkeringshus i deler av den gamle kartongfabrikken. På den måten skapes nå nytt liv på game tomter, en sterk symbolikk knyttet til områdets viktige historie som hjem til Rena Kartong. Dette gir seg uttrykk i prosjektets navn; ”Kartongparken Boliger”.

”Vinn-vinn” situasjon
- Vi i Forsvarsbygg ønsker gjennom våre prosjekter å være med på å utvikle Rena sentrum. Dette prosjektet vil bidra til en enda bedre integrering mellom det militære og sivile samfunn, og er et positivt tilskudd til bygda. Dette er et resultat av et konstruktivt og tett samarbeid mellom Forsvaret, Forsvarsbygg og Åmot kommune, avslutter Moldstad.

Leilighetene skal være klare primo 2010.

Image "11541_1.jpg" without description

Samarbeid gir utvikling: Fra venstre sjef Forsvarsbygg Utvikling Øst, Jens Levi Moldstad, Brigader Kristin Lund i Østerdal garnison, Ordfører Ole Gustav Narud (Sp) og Jan Stensby fra entreprenøren Martin M. Bakken

Tekst og foto: Trond Enemo

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.