Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Etikkundesøkelse i Forsvarsbygg

En etikkundersøkelse gjennomført i sammenheng med forsvarssektorens arbeid med holdninger, etikk og ledelse bidrar til at Forsvarsbygg fortsetter å styrke arbeidet med etikk og holdninger.

Hele forsvarssektoren har de siste årene jobbet med etikk, holdninger og ledelse. For å vinne erfaring med bruk av etikkundersøkelser i forsvarssektoren, inngikk Forsvarsdepartementet en avtale med KPMG om å gjennomføre en pilotstudie av deres etikkbarometer for å måle holdninger til etikk, styring og ledelse. Sluttrapporten viser at Forsvarsbygg gjør mye bra, men fortsatt har utfordringer igjen på dette området.

-Forsvarsbygg har over tid arbeidet med holdninger, etikk og ledelse, og KPMGs rapport peker på områder der vi må øke innsatsen. Vi tar rapporten alvorlig og ser at den viser at holdninger og spørsmål knyttet til etikk er noe vi fortsatt må jobbe med, sier adm. direktør i Forsvarsbygg Frode Sjursen.

- Når resultatene fra undersøkelsen nå foreligger, er jeg glad for å kunne si at vi på de fleste forbedringsområdene allerede har planer og tiltak, fortsetter han.

-Vi styrker og intensiverer vår internkontroll, og innkjøpsområdet er naturligvis et kjerneområde. Vi vil forbedre formidlingen av lovverk, rutiner, verdier og etiske retningslinjer, men ikke minst vil vi iverksette holdningsskapende tiltak som gjør at disse etterleves i hele organisasjonen, avslutter Sjursen.

Les mer om Forsvarsbyggs etiske retningslinjer her

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.