Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Flerbrukshallene vant arkitekturprisen

Forsvarsminister Grete Faremo delte i dag, 12. november, ut Forsvarsbyggs arkitekturpris 2009. Vinneren av prisen ble Flerbrukshallene i Setermoen leir. De to andre nominerte var Forsvarets ledelsesbygg på Akershus Festning og Kjøllsæterbrua på Rena.

Statsråden hadde fått det ærefulle oppdraget med å dele ut Forsvarsbyggs arkitekturpris for 2009. I talen sin trakk statsråden frem det kontinuerlig krav Forsvarsbygg har på seg til å være nyskapende for å kunne tilby Forsvaret riktige bygg og anlegg.

- Det er gledelig å registrere at Forsvarsbygg tar sitt samfunnsansvar på alvor med å være et forbilde innen arkitektur hvor miljø- og energivennlige løsninger er viktige elementer som integreres i arkitekturpolitikken, sa statsråden før hun overrakte prisen til vinneren.

Image "11704_1.jpg" without description

VINNEREN: Forsvarsminister Grete Faremo (t.h.) delte ut prisen til prosjektleder i Forsvarsbygg Torfinn Nilssen (i midten). Daglig leder Tor Pedersen i Borealis Arkitekter (t.v.) (foto: Helge Andersen).

Juryens begrunnelse for å tildele vinneren prisen var:
Flerbrukshallene på Setermoen er sammen med den nye leirplanen et innovativt prosjekt på den måten prosjektet har drøftet og løst flere viktige utfordringer Forsvaret står overfor:

  • Bygninger som gir gode arbeidsforhold og styrker utdanningen i Forsvaret
  • Bygninger med stor generalitet og fleksibilitet
  • En leirstruktur som bidrar til samling og effektiv omstrukturering av Forsvarets leire
  • Et anlegg som bidrar til økt operativ evne.

Juryen trakk særlig frem den gode leirplanen og et godt og konsekvent gjennomført arkitektonisk konsept for den enkelte hallen og for systemet av haller. Flerbrukshallene kan ses på som en typologisk innovasjon, med andre ord som en ”oppfinnelse”.

Image "11704_3.jpg" without description

HØYTIDELIG UTDELING: (fra v.) Juryleder og rektor for Arkitekthøyskolen Karl Otto Ellefsen, administrerende direktør i Forsvarsbygg Frode Sjursen, forsvarsminister Grete Faremo og jurymedlem og sjef for Forsvarsstaben viseadmiral Jan Erik Finseth (foto: Helge Andersen).

Viktigheten av arkitektur
Under prisutdelingen som foregikk i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i Oslo var det samlet over 70 personer fra bransjen, Forsvaret, Forsvarsbygg og media. Administrerende direktør i Forsvarsbygg Frode Sjursen ønsket velkommen og fremhevet i sin åpningstale at det ikke var noen nyhet at forsvarssektoren er opptatt av arkitektur.

- Datidens fremste arkitekter har gitt oss de nasjonale festningsverkene som verdifulle minner om stor fortifikasjonskunst. Forsvarssektoren har også tidligere hedret byggverk med denne type priser. Vi har nå gjenopptatt tråden, sa Sjursen.

Han la til at Forsvarsbygg overleverer hvert år et betydelig antall bygg og anlegg til Forsvarets bruk.

- Ansvaret for driften beholder vi. Det betyr at vi er opptatte av alle fasene av byggets levetid, fra det skapes og i det daglige virke i mange år fremover. Gode og fleksible bygg med lang levetid, er for oss viktig i arkitektur, poengterte han. 

Juryleder og rektor for Arkitekthøyskolen Karl Otto Ellefsen presenterte juryen og kriteriene for valg av de nominerte finalistene og vinneren.

- Juryen har jobbet seg systematisk gjennom i alt 18 innsendte bidrag. Etter befaringer, diskusjoner og vurderinger er det nå en samlet jury som står bak de tre nominasjonene og vinneren, sa Ellefsen.

I sin tale fortalte sjef for Forsvarsstaben viseadmiral Jan Erik Finseth om betydningen av god arkitektur for Forsvaret som bruker av byggene og anleggene.

- Befal, sivilt tilsatte og vernepliktige utgjør vår styrke i fredstid ca 23.000 personer. Hvilket fysiske arbeidsmiljø, treningsmiljø og bomiljø våre ansatte lever og arbeider i, betyr mye for veldig mange mennesker. Vi vet at arkitektur er viktig for trivselen, rekrutteringen og for omdømme til Forsvaret, sa han.

Vinnerprosjektet var representert med at prosjektleder Torfinn Nilssen i Forsvarsbygg, Borealis Arkitekter, SWECO Norge, Reinertsen Engineering, Lønnheim Entreprenør, Storegga Entreprenør og Bjørn Bygg.

Teamet for Ledelsesbygget på Akershus festning var representert med prosjektleder Kjell Syversen i Forsvarsbygg og representanter fra Jarmund/Vigsnæs og ØKAW Arkitekter, Rambøll og Veidekke Entreprenør.

Teamet fra Kjøllseterbrua var representert med prosjektleder Dag Tore Wien i Forsvarsbygg og representanter fra Plan Arkitekter, SWECO Grøner, Mesta og Moelven Limtre.

Forsvarsministeren delte ut blomster og gratulerte teamene fra Ledelsesbygget og Kjøllseterbrua.

Image "11704_4.jpg" without description

VINNERTEAMET: Representanter fra vinnerteamet fra Setermoen samlet rundt administrerende direktør i Forsvarsbygg Frode Sjursen og forsvarsminister Grete Faremo (foto: Helge Andersen)

Mer informasjon om vurderingskriterier og begrunnelse for nominasjon finner i brosjyren Forsvarsbyggs arkitekturpris 2009

Tidligere artikler:
11. desember 2009: Forsvarsbyggs arkitekturpris 2009

Pressebilder:
Last ned zip-fil med vedlagte bildetekster (NB: 15 MB)

Kontaktperson:
Kommunikasjonsdirektør Marit Jakobsen Leganger, mobil 920 67 676

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.