Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

FOH-etablering i rute

Planene for bygging på Reitan er klare.

I forbindelse med etableringen av Forsvarets Operative Hovedkvarter på Reitan skal det gjøres noen permanente tilpasninger inne i fjellanlegget. Forsvarsbygg har nettopp oversendt planene for disse byggearbeidene til Forsvarsdepartementet for godkjenning.
- Dette er en viktig milepæl i arbeidet med å etablere det nye hovedkvarteret, sier sjef Hårek Elvenes i Forsvarsbygg Utvikling Nord som har ansvaret for byggeplanene.

Uforandret
Justert for prisstigning er planene i henhold til de kostnadene som var beregnet i Forsvarsstudie 07, og som lå til grunn for vedtaket om etableringen på Reitan.
- Ledelsen for FOH har vært tungt involvert i utarbeidelsen av planene og har gitt klart uttrykk for at den anbefalte løsningen fullt ut tilfredsstiller hovedkvarterets behov, selv om det er noen ønsker som ikke er innfridd i denne omgang, opplyser Elvenes.

Permanent
Samtidig med planleggingen av de permanente løsningene for Forsvarets Operative Hovedkvarter pågår det allerede en del mindre byggearbeider for å sikre at FOH skal være operativ fra Reitan 1. august i år.
- Dette arbeidet går som planlagt og selv om vi har jobbet under korte frister så ligger alt til rette for at tidsskjemaet holder. Vi har et svært godt samarbeid med FOH i dette arbeidet, sier Hårek Elvenes.
Arbeidet med å skaffe boliger til familier og pendlere i Bodø-området pågår parallelt, og vil være klart i tråd med det behovet som er dokumentert fra høsten av.

Image "11570_1.jpg" without description
Hårek Elvenes


Tekst og bilde: Terje Bartholsen

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.