Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Første FOH-etappe fullført

Forsvarsbygg har hatt en avgjørende rolle i etableringen av Forsvarets Operative Hovedkvarter.

Vedtaket om å opprette det nye FOH ble gjort av Stortinget i juni i fjor. Samtidig ble det vedtatt å legge ned FOHK i Stavanger og LDKN på Reitan.

Noen få dager etter stortingsvedtaket var Forsvarsbygg i første prosjektmøte for å klarlegge EBA-behov som måtte dekkes for den nye organisasjonen. Ombygginger inne i fjellanlegget på Reitan, ny kommandoplass, samt boliger og hybler for personellet pekte seg raskt ut som viktige punkter å få løst raskt.

Med uvanlig høyt tempo på planleggingen kunne for eksempel ombygging av et stort antall arbeidsplasser inne i fjellet starte i april og fullføres i juni. Det er gjort endringer også på infrastruktur og boliger er anskaffet for å sikre at det nye FOH kunne overta ansvaret for å lede blant annet operasjonene i Afghanistan som planlagt 1. august. Arbeidene er gjennomført med stor innsatsvilje fra lokale entreprenører, brukere og FB.

Image "11652_1.jpg" without description

General Bernt Ferdinand Brovold, forsvarssjef Sverre Diesen og general Harald Sunde

Veien videre
To dager etter etableringen overtok general Bernt Ferdinand Brovold som sjef FOH etter general Harald Sunde som er påtroppende Forsvarssjef (bildet). Tilbakemeldingene fra FOH-organisasjonen så langt er at Forsvarsbyggs oppdrag til nå er løst med godt resultat og at FOH fungerer slik det skal. Det blir en offisiell markering av FOH-etableringen i Bodø 21. august med Kong Harald i spissen.

Image "11652_2.jpg" without description

Brovold har overtatt kommandoen. Diesen i bakgrunnen

Nå starter for alvor neste etappe for Forsvarsbygg i arbeidet rundt FOH. En permanent hybelløsning for pendlere, bygging av den permanente kommandoplassen, messebygg, soldatforlegning osv står på programmet de nærmeste årene.

 

Tekst: Terje Bartholsen
Foto:  Hanne Olafsen, FOH

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.