Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg får 88 mill fra regjeringens krisepakke

Forsvarsbygg får 88 millioner kroner i Regjeringens krisepakke. Midlene skal gå til opprustning av 7 festningsverk, og betyr et betydelig løft for å sikre noen av landets viktigste kulturminner, som samtidig er daglig arbeidsmiljø for mange mennesker.

- De nasjonale festningsverkene er noen av våre flotteste og viktigste kulturminner, og forteller mye om Norges historie. Med disse vedlikeholdstiltakene sørger vi for et betydelig løft til arbeidet med å utbedre festningsverkene våre, og samtidig er de viktige bidrag til sysselsettingen sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i Forsvardepartementets pressemelding.

- Budsjettet til å sette i stand murer og byggverk økes med 88 mill til 112 mill kroner i 2009. Dette betyr at nødvendige oppussings- og rehabiliteringsprosjekter kan gjennomføres allerede i år, og vi kan tilby tryggere omgivelser til sivile og militære leietakere og festningens besøkende, sier Frode Sjursen, administrerende direktør i Forsvarsbygg.

Tiltakene fordeler seg på følgende festninger:

  • Oscarsborg, Kongsvinger og Fredriksten – sikring av murer og byggverk, til sammen 22,4 mill. kr.
  • Akershus - sikring av murer, sikring av tak/gesims og utvendig rehabilitering av slottet, utvendig rehabilitering av bygningene 4, 10 og 14, til sammen 48,8 mill. kr.
  • Bergenhus – sikring av murer, 12,9 mill. kr.
  • Fredrikstad – el-/brannsikringstiltak Artillerigården, 3,5 mill. kr.
  • Karljohansvern verft – sikringstiltak Magasin B, 0,4 mill. kr.

- Prosjektene som skal gjennomføres ligger allerede inne i planene, men nå får vi mulighet til å skyve dem frem i tid. Det er både gledelig for oss i Forsvarsbygg, for lokalsamfunnene rundt festningene, og ikke mist for våre kunder.

Det er veldig hyggelig for oss i Forsvarsbygg å få mulighet til å gjøre mer for festningene nå, kanskje spesielt siden det er kulturminneår i år. Dette er en anerkjennelse av festningenes betydning som kulturminner for hele Norge og for Forsvaret, sier Sjursen.

- Forsvarsbygg er en eiendomsforvalter med unik spisskompetanse på kulturminnevern. Festningsverkene representerer viktige deler av Norges historie, og arbeidet med dem krever at eksperter fra ulike fagdisipliner arbeider godt sammen. Forsvarsbygg er Norges ledende miljø på dette området, avslutter han.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.