Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg og Brødrene Gjermundshaug Anlegg AS inngår kontrakt

Forsvarsbygg har inngått kontrakt med Alvdalsfirmaet Brødrene Gjermundshaug Anlegg AS om fjerning av kavalerianleggene i Hjerkinn skytefelt. Dette som en del av prosjektet der skytefeltet skal føres tilbake til naturen.

Kontrakten har en kostnadsramme på 19,1 millioner kroner, og arbeidet vil etter planen starte i august i år.

Kontrakten innebærer at om lag 90 000 m3 masse skal fjernes og transporteres til egne godkjente deponi i de gamle massetakene på Storranden. Der hvor massen blir fjernet skal det formes terrengoverflate og gjenskapes vegetasjon.

Image "11608_1.jpg" without description

Fjernstyrt utstyr og eksplosivrester
Siden massene inneholder rester av eksplosiver og ammunisjonsrester etter mange års skyting, vil all graving, transport og utlegging av masse bli foretatt med fjernstyrte gravemaskiner, dumpere og andre anleggsmaskiner.

Image "11608_2.jpg" without description
På alle maskinene vil det derfor være kamera med overføring til egne skjermer som blant annet viser gravemaskinskuffen, lasteplan på dumpere og området hvor masse legges ut. På den måten kan ryddearbeidet utføres uten risiko for involvert personell.

Arbeidene stoppes øyeblikkelig dersom det oppdages ammunisjon eller ammunisjonsrester. Eksperter fra Forsvaret vil identifisere funnet og ta hånd om det på en forsvarlig måte.

Arbeidet skal etter planen være ferdig innen høsten 2011. Sivil trafikk på Snøheimvegen vil på grunn av sikkerhetshensyn være regulert under anleggsarbeidet.Tekst: Trond Enemo

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.