Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg og Forsvaret slukker lyset 28. mars

Forsvarsbygg og Forsvaret er med på verdens største klimakampanje, Earth Hour 2009. Kampanjens mål er å få en milliard mennesker over hele verden til å slukke lyset i en time den siste lørdagen i mars. Earth Hour er en påminnelse om sammenhengen mellom verdens klimautfordringer og energibruk.

- At Forsvaret deltar i kampanjen ser jeg som helt naturlig. Klimautfordringen er en felles utfordring der vi alle må forsøke å bidra, sier forsvarssjef Sverre Diesen.

Han sender oppfordringen videre til befal og soldater rundt om i landet.

Forsvarsbygg bygger, forvalter, drifter og avhender eiendom for Forsvaret. Sammen med Forsvaret setter Forsvarsbygg i gang en kampanje der målet er å slå av flest mulig lyst i de over 8000 utleide byggene og anleggene i Norge. Forsvarsbygg slår av alt lys i egne lokaler ved arbeidsslutt fredag 27. mars.

- Som Norges største offentlige eiendomsaktør har vi allerede satt fokus på energibruk, og ser det som selvsagt å bidra til kampanjer som kan være med på å redusere energiforbruket. På denne måten kan vi inspirere oss selv og andre til en mer bevisst energibruk, sier administrerende direktør i Forsvarsbygg Frode Sjursen.

Mørke festninger
Forsvarsbygg forvalter også en rekke signalbygg som er godt synlige i mange norske byer. Den 28. mars mellom klokken 20.30 og 21.30 slår vi av flomlyset ved følgende festninger:

  • Akershus Festning i Oslo
  • Bergenhus Festning i Bergen
  • Fredriksten Festning i Halden
  • Oscarsborg Festning ved Drøbak
  • Kongsvinger Festning
  • Kristiansten Festning i Trondheim

Årlig forsyner Forsvarsbygg Forsvaret med 630 GWh. Målet er å redusere energiforbruket med 90 GWh innen 2012. Dette tilsvarer 90 millioner kroner. I tillegg skal 35 GWh konverteres til fornybar energi.

I 2009 vil Forsvarsbygg jobbe aktivt for redusert energibruk i Forsvaret, Earth Hour er bare begynnelsen.

Les mer om kampanjen på Earth Hour sin hjemmeside


KONTAKTPERSONER I FORSVARSBYGG, FORSVARET OG PÅ FESTNINGENE

Marit Jakobsen Leganger
Kommunikasjonsdirektør, Forsvarsbygg
Tlf.: 920 67 676
E-post: marit.leganger@forsvarsbygg.no

Jan Ketil Steine
Forsvarsdepartementets kommunikasjonsenhet
Tlf.: 916 41 145
E-post: janketil.steine@fd.dep.no

Akershus festning
Festningsforvalter Anne Bull
Tlf.: 906 19 519
E-post anne.bull@forsvarsbygg.no

Bergenhus festning
Festningsforvalter Viggo Gulstad
Tlf.: 917 81 093
E-post: viggo.r.gulstad@forsvarsbygg.no

Fredriksten festning
Festningsforvalter Morten Kjølbo
Tlf.: 932 44 031
E-post morten.kjolbo@forsvarsbygg.no

Oscarsborg festning
Informasjonskonsulent Ingvild Elvebråten
Tlf.: 930 24 187
E-post ingvild.elvebraten@forsvarsbygg.no

Kongsvinger festning
Festningsforvalter Jonny Fjeld
Tlf.: 911 46 951
E
-post: jonny.fjeld@forsvarsbygg.no

Kristiansten festning
Festningsforvalter Johnny Gylland
Tlf.: 934 83 986
E-post: johnny.gylland@forsvarsbygg.no

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.