Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsministeren møtte Forsvarsbygg i Vest

Seks dager før stortingsvalget, la forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen turen innom Haakonsvern tirsdag. Dette for å se på den store byggeaktiviteten som den rødgrønne regjeringen har satt i gang på basen de siste fire årene.

Ikke siden Haakonsvern orlogsstasjon ble anlagt i begynnelsen av 1960-årene, har byggeaktiviteten vært større på Sjøforsvarets hovedbase enn i dag. Totalt planlegger og gjennomfører Forsvarsbygg prosjekter for nesten 2,5 milliarder kroner i Bergensområdet.

Nytt logistikksenter
Statsråden og delegasjonen fra Forsvarsdepartementet fikk først en titt på det nye logistikksenteret som Forsvarets logistikkorganisasjon overtar i løpet av høsten.
Logistikksenteret, som har en kostnadsramme på 87 millioner kroner, vil effektivisere logistikken og samle lagrene på ett sted.

buildingSMART
– Åh, for et vakkert bygg det blir, utbrøt forsvarsministeren da hun ankom byggeplassen der Forsvarsbygg bygger det nye administrasjonsbygget for Sjef Kysteskadrens (SJKE) driftsstaber.
– SJKE-prosjektet er et pilotprosjekt der vi benytter byggemetoden buildingSMART. BuildingSMART dreier seg om at vi benytter digital tredimensjonal informasjonsteknologi som simulerer bygget helt fra tegnebrettet, gjennom byggeprosessen, og ut hele byggets levetid. Informasjonen blir etter ferdigstillelse brukt i forvaltningen av bygget, sier Bjørn Tore Rognstad, prosjektsjef i Forsvarsbygg. Prosjektet har en kostnadsramme på cirka 80 millioner kroner.

Image "11673_1.jpg" without description

Imponert: Fra venstre: Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, Sjef Haakonsvern orlogsstasjon, Kommandør Åsmund Andersen, Markedssjef i Forsvarsbygg, Rune Røen og prosjektsjef i Forsvarsbygg, Bjørn Tore Rognstad

Nytt militært treningsanlegg
Det tredje prosjektet på programmet var det militære treningsanlegget som er under oppføring på marinebasens treningsområde. Dette anlegget erstatter dagens anlegg fra 1963, som lenge har vært i dårlig forfatning, og hatt for liten kapasitet.
– Det nye anlegget er tilpasset Forsvarets treningsbehov, og vil være med på å sikre Forsvarets operative evne, sier Rognstad. Prosjektet har en kostnadsramme på 343 millioner kroner.

Infrastruktur
– Oppgradering og fornyelse av marinebasens infrastruktur (vann, avløp, elektrisitet, ventilasjon) er et av de viktigste prosjektene Forsvarsbygg utfører på Haakonsvern, selv om prosjektet ikke er så synlig, sier Rune Røen, markedssjef i Forsvarsbygg.

Blant annet bygger Forsvarsbygg fjernvarmeanlegg basert på sjøvarmepumper, som på sikt skal forsyne hele basen med varme og kjøling. En sjøvarmepumpe alene sparer Haakonsvern for strømforbruket tilsvarende 170 eneboliger per år.

Vil satse videre
– Hvordan vil Haakonsvern utvikles dersom den rødgrønne regjeringen blir sittende etter stortingsvalget?
– Haakonsvern er Sjøforsvarets hovedbase, og her vil de aller fleste fartøysklasser ha sin hjemmehavn. I tillegg vil Haakonsvern være et viktig utviklings- og treningssenter for Sjøforsvaret. Det er derfor viktig at infrastrukturen moderniseres og tilpasses fremtidens behov. Det har denne regjeringen gjort gjennom å bevilge 1,2 milliarder kroner til ulike EBA-prosjekter på Haakonsvern. Vi har i tillegg flere utbyggingsprosjekter til behandling, så totalt sett vil det investeres opp mot to milliarder kroner på basen. Ikke bare vil Sjøforsvaret få en av Europas mest moderne mariner, men de landbaserte anleggene vil være moderne, funksjonelle og av høy kvalitet, sier Strøm-Erichsen.


Tekst og foto: Åsmund V. Sjursen

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.