Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fremtidsrettet grønn varme til Sessvollmoen

Nå er det klart for grønn varme til Sessvollmoen etter at Forsvarsbygg har oppført og drifter en ny bioenergisentral i leiren. Anlegget vil gi en årlig reduksjon på cirka 1 600 tonn CO2 i forhold til fossilt brensel.

- Forsvarsbygg er stolt av at det nå står ferdig et moderne biobrenselanlegg som sørger for grønn varme til leiren og dens beboere, uttaler prosjektsjef Jens Levi Moldstad og Markedssjef Frode Hansen.
- Forsvarsbygg tar med dette et viktig miljø- og samfunnsansvar i en tid da klimautfordringene er større en noensinne. Da er det en selvfølge at en profesjonell eiendomsaktør som Forsvarsbygg gir sitt bidrag til å løse denne utfordringen, uttaler de.

 

Image "11578_3.jpg" without description

Snorklipp: Fra venstre Markedssjef Frode Hansen (Forsvarsbygg) , kunden ved NK Sessvollmoen leir Oberst Oddvar Haagensen og prosjektleder Roar Fjellet (Forsvarsbygg)

Fra olje til miljøvennlig energi
Forsvarsbygg har hatt ansvaret for både planlegging, bygging og nå driften av det nye anlegget. Anlegget består av til sammen fire fyrkjeler hvor biokjelen med rå skogsflis er hovedenergikjele. Med dette anlegget vil man i stor grad erstatte bruk av forurensende olje og elektrisitet med miljøvennlig biobrensel. Forsvarsbygg har med dette bygget infrastruktur for energileveranse på Sessvollmoen tilsvarende en by på 20 000 innbyggere, og er et godt eksempel på fremtidsretta og effektiv energiledelse og energiøkonomisering.

 

Image "11578_2.jpg" without description

 Grønn varme: Den nye, moderne energisentralen på Sessvollmoen

Teknologi for miljøet
Forsvarsbygg har benyttet det digitale verktøyet buildingSMART for på en effektiv måte å planlegge driftingen av anlegget. Moderne planleggingsteknologi skal sørge for et best mulig resultat for våre kunder i Forsvaret. Driften skal nemlig være kostnadseffektiv i tillegg til å være bra for miljøet.

Mindre CO2-utslipp og penger spart

Image "11578_7.jpg" without description

  Råstoff: Flis dumpes i flismottaket 
  på anlegget, første skritt på veien
  til miljøvennlig energi

Den gamle energisentralen på Sessvollmoen baserte seg på olje og elektrokjeler for å varme opp Sessvollmoen leir. I 2008 ble det brukt om lag 600 000 liter olje for å produsere energi til oppvarming. Ved bruk av bioenergi vil det bli en årlig reduksjon på cirka 1 600 tonn CO2 i forhold til fossilt brennstoff. Dette vil også gi en årlig besparelse for våre kunder i Forsvaret på cirka 2 millioner kroner.

Utforming og funksjonalitet
Anlegget er bygd rett ved det nyoppførte anlegget for rensing av prosessvann i leiren. Utformingen av de to anleggene har derfor et enhetlig visuelt uttrykk med bruk av betong og glass.

Anleggsarbeidet med den nye energisentralen startet i november 2007. Det er det svenske firmaet Järnforsen Energi Projekt AB som har levert fyringsanlegget og kjele i bygget mens det er PA Entreprenør AS som har reist resten av bygget med Forsvarbygg som byggherre.

Innsats landet rundt

Sessvollmoen er en av flere leire i Norge hvor Forsvarsbygg går i bresjen på miljøområdet. Nylig ble fjernvarmenettet i Rena leir koblet opp mot et nytt biobrenselanlegg ved leiren, samt at det foreligger spennende planer en rekke steder deriblant Skjold og Høybuktmoen. I tillegg har en bioenergisentral i lengre tid vært i drift på Setermoen med gode resultater.

Image "11578_8.jpg" without description

Engasjert: Driftsingeniør Øyvind Øye i Forsvarsbygg ga en grundig befaring av det nye anlegget. I bakgrunnen ses Oberst Haagensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.