Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Grønn varme til Rena leir

Nå er det klart for miljøvennlig oppvarming av Rena leir. Varme fra et nytt biobrenselanlegg er nå koblet på fjernvarmenettet i leiren. I dag ble begivenheten behørig markert i Rena leir.

Både politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet, Ragnhild Mathisen (Ap), assisterende Fylkesmann i Hedmark, Tormod W Karlstrøm, Plasskommandant i Østerdal garnison, Brigader Kristin Lund og Ordfører i Åmot kommune, Ole Gustav Narud (Sp) var blant de inviterte gjestene som fikk være med på den første ”droppen” av biomateriale i anlegget.

Image "11557_1.jpg" without description

Klar for grønn energi til Rena leir: Fra venstre Brigader og Plasskommandant Kristin Lund, Markedssjef Åge Mohaugen, politisk rådgiver Ragnhild Mathisen, prosjektsjef Jens Levi Moldstad og Erik Lynne


- Ved bruk av bioenergi vil det bli en årlig reduksjon på cirka 5 000 tonn CO2 i forhold til fossile brensler. Det er godt nytt i disse tider da fokuset på klimautfordringene er større enn noensinne, sier Markedssjef Åge Mohaugen i Forsvarsbygg. I tillegg er miljø i dette tilfelle også god butikk. Anlegget vil nemlig også gi en årlig besparelse for Forsvarsbyggs kunder i Forsvaret på cirka tre millioner kroner.

- Dette har vært en lang prosess og i dag vil jeg gratulere alle med dagen i et prosjekt som er fornuftig både miljømessig og økonomisk. Dette er fremtiden, supplerer prosjektsjef Jens Levi Moldstad i Forsvarsbygg.

Image "11557_2.jpg" without description

Dumping av biomasse i anleggets flismottak

Leverandør fra Hedmark
For å komme frem til valg av leverandør ble det på et tidligere tidspunkt gjennomført en tilbudskonkurranse. Resultatet av denne grundige prosessen var at den lokale leverandøren Solør Bioenergi Holding AS i november 2007 inngikk en 15-årig avtale med Forsvarsbygg om oppvarming av vann til fjernvarmenettet i leiren. Anlegget har hatt en byggetid på cirka ett år.

Forsvarsbygg satser på energiledelse
Miljøvennlig oppvarming av Rena leir er en del av Forsvarsbyggs satsing på energiledelse. Tiltakene Forsvarsbygg har gjennomført, allerede før bioanlegget kom på plass, har gitt en reduksjon på 35 GWh, en årlig reduksjon på 12 000 tonn CO2 per år. Forsvarsbyggs mål er å spare 90 GWh per år, og konvertere 75 GWh fra olje- og elkjeler til biokjeler og varmepumper innen 2011.

Effekten av disse tiltakene vil samlet gi en reduksjon i utslipp på 57 000 tonn CO2 per år.

Moderne
Anlegget er fleksibelt med hensyn til ulike typer biobrensel, og er moderne både i utforming og daglig drift.


Tekst og foto: Trond Enemo

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.