Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Har investert to milliarder på Setermoen

Med kontrakten på nytt ledelsesbygg for Setermoen har investeringene i leiren passert to milliarder kroner siden år 2000.

Forsvarsbygg inngikk 20. oktober 2009 kontrakt med Bjørn Bygg AS om bygging av nytt ledelsesbygg på Setermoen. Kontrakten har en verdi på vel 140 millioner kroner inkludert mva.

- De samlede investeringene i bygg og anlegg på Setermoen har passert to milliarder siden år 2000, opplyste sjef Hårek Elvenes i forsvarsbygg Utvikling nord da kontrakten ble signert.

Kontor
Det nye ledelsesbygget etableres som en del av utdanningssenteret i hjertet av Setermoen leir og er planlagt til bruk for Etterretningsbataljonen som er stasjonert her.
L2 er et kontorbygg med tradisjonelle cellekontorer og landskapsløsninger, undervisningsrom, samt operasjons- og ledelsesfunksjoner. L2 vil sammen med det første ledelses- og undervisningsbygget som sto ferdig for kort tid siden dekke behovet for kontorplasser for bataljonsledelsene på Setermoen.

Image "11689_1.jpg" without description

Oversikt: Illustrasjon som viser helhetsgrepet for sentrum av Setermoen leir med fullførte og planlagte prosjekter. L2 bak til høyre i bildet.
Illustrasjon: Borealis Arkitekter AS

Viktig
Kontrakten på ledelsesbygget er den andre storkontrakten Bjørn Bygg AS vinner konkurransen om på Setermoen.

Image "11689_3.jpg" without description

Klart: Hårek Elvenes fra Forsvarsbygg Utvikling nord
(til høyre) gratulerer Arild Østgård fra Bjørn Bygg med kontrakten på bygging av nytt ledelsesbygg på Setermoen. Bygget blir tilsvarende det første ledelsesbygget som ses i bakgrunnen.
Foto: Terje Bartholsen


- Oppdragene for Forsvarsbygg har vært viktigere enn noen tiltakspakker i forbindelse med finanskrisen. For oss er tidspunktet for store forsvarsinvesteringer veldig godt. Uten oppdragene for Forsvarsbygg måtte vi ha redusert virksomheten, sa adm. dir. Arild Østgård i Bjørn Bygg AS da han undertegnet kontrakten.

Stort
Det nye ledelsesbygget blir på vel 5 000 kvadratmeter og bygges i tre etasjer pluss kjeller. Byggestart blir høsten 2009 og hele prosjektet skal være fullført høsten 2011.

 

 

 

 

 


Tekst: Terje Bartholsen

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.