Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Hedret for sin innsats i Afghanistan

Tirsdag 2. desember var 22 forsvarsbyggere samlet i Fanehallen på Akershus festning for å motta medaljer for sin innsats med bygging og drift av camp Meymaneh i Afghanistan.

Medaljene ble delt ut av generalløytnant Bernt I. F. Brovold, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

– En uthvilt soldat, er en god soldat, sa generalløytnanten i sin tale, og berømmet Forsvarsbygg for arbeidet med oppføring og vedlikehold av forlegninger og annen infrastruktur i Meymaneh.

Forsvarsbyggs ansatte deltar ikke direkte i de militære operasjonene. Derimot er jobben de gjør avgjørende for at Forsvaret skal ha de beste forutsetninger for å løse sitt oppdrag på best mulig måte.

Gjennom sikre og godt fungerende fasiliteter, får soldatene gode muligheter til å slappe av og restituere seg etter endt oppdrag – og til å forberede seg på nye. Gjennom denne støttefunksjonen har Forsvarsbyggs ansatte gjort seg fortjent til Forsvarets utmerkelser.  

Utfordrende

– Å bygge og drifte for Forsvaret i Afghanistan har kanskje vært en av Forsvarsbyggs største utfordringer siden vi ble opprettet som egen virksomhet i 2002, sa administrerende direktør Frode Sjursen i Forsvarsbygg, og la til:

– Dere er en viktig årsak til at vi har lykkes med det oppdraget vi fikk.

Forsvarets operasjonsmedalje deles ut til personell som har tjenestegjort sammenhengende i 90 dager i en norsk enhet i forbindelse med den internasjonale operasjonen. Innsatsen skal skje utenriks i et krigsteater, et operasjonsområde eller i en bestemt navngitt operasjon.

NATOs non-article 5-medalje deles ut til personell som har tjenestegjort 30 dager i en enhet som deltar i NATO-operasjonen i Afghanistan, eller til enheter under nasjonal kontroll som tjenestegjør i Afghanistan til støtte for operasjonen.

To leirer

Forsvarsbygg har oppført to leirer i Meymaneh. Én for de norske styrkene, og én for den afghanske hæren. På det meste har Forsvarsbygg sysselsatt ca. 800 lokale arbeidere i totalt ca. 3,5 millioner arbeidstimer. Det har vært en stabil arbeidsplass tolv måneder i året, noe som er uvanlig i denne delen av verden.

Å skulle bygge under fremmed himmel, i et krigsherjet land med betydelige sikkerhetsutfordringer, er en formidabel oppgave for et land som har fått bygget sine bygg i fred i over et halvt århundre. Lokal arbeidskraft og byggeskikk har vært en stor del av prosjektet, og bygningsmassen skal brukes av lokalsamfunnet når de internasjonale styrkene trekkes ut.

Forsvarsbygg har også ansvaret for å drifte leiren for de norske styrkene i Meymaneh. Stabil drift i en leir som i perioder har vært en konstant byggeplass, og med sikkerhetstrusler utenfra, er en utfordring.

– Jeg vil takke dere alle for viljen til å kaste dere ut i det ukjente, for evnen til å løse de problemer som måtte komme underveis og for måten dere har vist fram Forsvarsbyggs kompetanse på, sa Frode Sjursen, som også takket de som har vært hjemme: 

– De som sitter hjemme må leve med nærmest daglige nyhetsinnslag fra et land i konflikt. Jeg har stor forståelse for at dere som er familie og venner har funnet dette vanskelig til tider. Jeg vil derfor også rette en stor takk til dere som har tatt oppgavene hjemme, slik at våre ansatte har kunnet løse sine ute.

Image "11713_1.jpg" without description

MEDALJERT: Hallvard Tepstad mottar medalje for sin innsats i Afghanistan av generalløytnant Bernt I. F. Brovold. Tormod Wisser venter på tur. Foto: Arve Rosland

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.