Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Heltrebygg reises i kjempetelt

Forsvarsbygg etablerer nyskapende forsvarsboliger i heltreelementer i Rena sentrum. Oppføringen er et utviklingsprosjekt hvor det benyttes heltreelementer som er ferdig produsert hos leverandøren og monteres inne i et telt.

Byggeplass i telt
Denne byggeplassen er ikke som andre byggeplasser. Monteringen og heisingen av heltreelementene foregår inne i et telt – så stort at det kan romme en boligblokk. Her oppnås det gode forhold for trevirket med god kontroll på tetthet og tørrhet. Samtidig oppnås det gevinst for helse, miljø og sikkerhet i byggeprosjektet.

Image "11714_1.jpg" without description

Teltplass. Monteringen av heltre elementene i teltet gir gunstige forhold både for arbeiderne og trevirket. Foto: Rolf Arne Moen, Østlendingen

- Her er det bedre arbeidsmiljø for arbeiderne med effektiv jobbing i klimatiserte forhold under byggeprosessen og likeledes ypperlige forhold for trevirket, fremhever Ole Jonny Eriksen som er Forsvarsbyggs prosjektleder for boligprosjektet.

Byggene, som har fått navnet Idrettsparken boliger, tar i seg arkitekturen fra området og bidrar godt til en etterlengtet utvikling i området. De seks nye boligbyggene etableres ved idylliske Prestsjøen på Rena.

Klimavennlig
Elementene i heltre er produsert og tilpasset i fabrikk. Prefabrikasjonen gir både en effektiv produksjonsprosess og en effektiv montering og tilpasning på byggeplassen. I tillegg oppnås det fordeler med hensyn til avfallshåndteringen siden fremstillingen foregår i produksjonslokalene. På driftssiden er det også ønskelig at massiv tre i bolig skal gi et konkurransedyktig energiforbruk. Dette skal undersøkes igjennom driften av boligene. Gjennom utviklingsprosjektet vil man helhetlig se på produksjonsprosess, montering på byggeplassen, byggetid, miljø og drift. I disse dager er fokuset rettet mot aktiviteten inne i teltet.

Økt bruk av tre i boligbygging
Sammen med Innovasjon Norge og den fylkeskommunale organisasjonen ”Trefylket” ønsker Forsvarsbygg gjennom dette prosjektet å bidra til økt bruk av tre i boligbygging i Hedmark, uttaler Ole Jonny Eriksen. Det er i utviklingen av prosjektet lagt vekt på å tilpasse husene til serieproduksjon og rasjonelle byggemetoder. Forsvarsbygg ønsker dessuten å undersøke, samt utvikle, bygg av massivt tre sine egenskaper, det være konkurranseevne, byggetid, miljø og drift.

Image "11714_2.jpg" without description

Stolte medarbeidere. Besøk på byggeplassen hører med når man jobber med byggeprosjekter, og spesielt interessant er det å se på dette utviklingsprosjektet. Fra venstre kommunikasjonsleder Heidi Sørskog, prosjektsjef Jens Levi Moldstad begge fra Forsvarsbygg, Jonny Flattum fra Senter-Bygg AS, prosjektleder Knut Andersen og prosjektleder Ole Jonny Eriksen begge fra Forsvarsbygg. Foto: Rolf Arne Moen, Østlendingen

- Dette er et interessant prosjekt med mange spennende faglige fasetter, og jeg ser frem til å overføre erfaringen vi vil få til egen organisasjon og til bransjen for øvrig, sier Jens Levi Moldstad, prosjektsjef i Forsvarsbygg Utvikling.

Fleksibilitet
Forsvarsbygg vil med dette prosjektet bidra til at Forsvaret kan tilby sine ansatte boliger som fremstår som moderne og trivelige. Byggene er utviklet med tanke på både god energiøkonomi, robusthet, fleksibilitet i planløsning og bygningsmessig soliditet. Husene settes opp med tre og fire etasjer og kan totalt gi husrom for opptil 80 personer. Det etableres leiligheter med tre og fire soverom. Leilighetene kan derfor tilpasses både kollektivløsning og familier. Utearealet vil settes i stand med plener, busker og lekeplass. Gode boligløsninger for Forsvaret vil bidra til å rekruttere attraktivt personell.

Image "11714_3.jpg" without description

Utvikling. Her ses det på hvordan de ferdig produserte heltre elementene er klargjort innvendig for opplegg av blant annet strøm. Foringene er laget ferdig i elementene. Fra venstre prosjektsjef Jens Levi Moldstad, prosjektleder Knut Andersen, prosjektleder Ole Jonny Eriksen alle fra Forsvarsbygg Utvikling og bas Flattum fra Senter-Bygg. Foto: Heidi Sørskog

Fakta
Entrepriseform. Prosjektet gjennomføres i to faser. Første del ble kjørt som en utviklingsfase med en konkurransepreget dialog. En av deltakerne fra første fase ble valgt til videre samarbeid gjennom en totalentreprisekontrakt.
buildingSMART. Det er tegnet og modellert i 3D. Kollisjonstester mellom de ulike fagene i prosjekteringen er gjennomført.
Byggetid. Byggestart september 2009. Ferdigstillelse august 2010.
Kostnad. Totalprosjektet har en kostnadsramme på 87 millioner, inkludert kjøp av tomt og tilknytningsavgifter.
Arkitekt. Birger Håheim, Håheim arkitekter.
Entreprenør. Senter-Bygg AS. Leverandør av heltre elementene er Montasje AS.


Tekst: Heidi Sørskog

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.