Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Innflytting på Flystasjonen

Med det nye forsyningslageret for FLO Forsyning starter siste etappe i samlingen av virksomheten på Andøya Flystasjon.

I mange år har deler av virksomheten vært inne på stasjonen og andre deler i den gamle leiren i Skarsteindalen mange kilometer unna. Det har gjort driften tungvint og dyr.

Fryd
Nå står det nye forsyningslageret klart til innflytting. 18 000 artikler skal flyttes gradvis over – samtidig som orionflyene skal betjenes hver dag.

- Dette har vært en lang prosess, men nå står vi endelig ved en milepæl. Det er en fryd å stå her i nybygget i dag, og alle som har jobbet med bygget fortjener stor ros for innsatsen, sa sjef for FLO på Andøya Jan Madsen under markeringen av at bygget er ferdig og klart til bruk.
Og han fikk følge av sjef FLO Forsyning – brigader Kjell Skaugen. Han hadde tatt turen fra Kjeller for å markere at dette var en viktig dag.

- Nybygget her på Andøya er et viktig bidrag til en effektiv forsyningstjeneste i Forsvaret, sa Skaugen.

Image "11720_2.jpg" without description

Sjef FLO Andøya, Jan Madsen fikk et maleri av Vebjørn Sand i gave til nybygget hos Kjetil Rønning Hansen fra entreprenøren Karstein Kristiansen AS

Areal
Andøy kommune ønsket lykke til med nybygget.

- Andøy er stolt over å være vertskommune for Forsvaret og vi ønsker å være en positiv medspiller, slo varaordfører Tore Pettersen fast. Nybygget mer enn halverer arealbruken til denne lagertjenesten.

- Det gamle lageret er på 2 300 kvadratmeter. Det nye på knapt 1 000. Dette er moderne og effektivt, skal tilkoples fjernvarme og er et bygg med gode valg av materialer. Det vil gjøre vår drift mer effektiv og miljøvennlig, sa stabssjef Harry Berg-Olsen fra Forsvarsbygg Utleie på Andøya.

Samarbeid
Kontrakten på det nye forsyningslageret har hatt en verdi på om lag 20 millioner kroner. Kenneth Tollefsen fra Forsvarsbygg understreket det gode samarbeidet han som prosjektleder har hatt med både FLO, 133. Luftving og internt i Forsvarsbygg.

- Samarbeidet har vært et viktig bidrag til det gode resultatet i dette prosjektet, sa Tollefsen.
Og Luftvingsjefen, oberst Christian Schønfeldt fulgte opp.

- Det som er bra for forsyningen er bra for Luftvingen. Vi ser fram til at de som jobber med forsyning endelig kan flytte inn på stasjonen og bli en del av det daglige miljøet. Det er viktig med gode relasjoner mellom mennesker, sa Schønfeldt.

Image "11720_1.jpg" without description

Glede over forsyningslageret. Fra venstre: Harry Berg-Olsen, Forsvarsbygg, Per Erik Hanevold, 133. Luftving, Inge Laukslett, FLO Andøya, Brigader Kjell Skaugen, sjef FLO Forsyning, Jan Madsen, sjef FLO Andøya, Tore Pettersen, Andøy kommune, Kjetil Rønning Hansen, Karstein Kristiansen Entreprenør AS og Kenneth Tollefsen, Forsvarsbygg


Tekst og foto: Terje Bartholsen

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.