Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Konferanse om fremtidens byggebransje

For andre året på rad inviterte Forsvarsbygg, Statsbygg og Advansia topplederne i norsk byggenæring til konferanse om bransjens fremtid.

Arrangementet gikk av stabelen på Grev Wedels plass i Oslo tirsdag 31. mars, og ble åpnet av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

- Staten skal vere ein krevjande kunde og vi skal medverke til innovasjon. Det gjer vi gjennom å etterspørje nye løysingar. BIM-teknologien skaper moglegheiter for heilt nye og meir effektive mønster for samhandling i byggnæringa og er epokegjerande for næringa. BuildingSMART- arbeidet i Noreg og det sterke internasjonale engasjementet som norsk byggenæring har vist på dette området, er eit godt døme på nytenkjing og innovasjon i norsk næringsliv i dag, uttalte ministeren i forkant av konferansen.

Foredragsholdere med tyngde
Etter statsrådens åpningsinnlegg tok direktør Siri Legernes i Skanska Norge og Ola Dalen, leder for markeds- og forretningsutvikling i Multiconsult, for seg utfordringer og muligheter knyttet til bruk av ny teknologi i byggeprosessen. På slutten av dagen tok de administrerende direktørene i landets to største offentlige eiendomsforetak ordet. Temaet for Øivind Christoffersen i Statsbygg og Frode Sjursen i Forsvarsbygg var effektive arbeidsmetoder i fremtidens byggebransje.

- Bransjen har passert "point of no return" når det gjelder å ta i bruk buildingSMART-teknologi, sier administrerende direktør i Forsvarsbygg Frode Sjursen, og fortsetter:

- Samtidig handler dette om mer enn teknologi. Det handler først og fremst om å finne gode løsninger som tilrettelegger for god planlegging, samhandling og ledelse i bygge- og driftsprosesser. Målet er å få en mer effektiv bransje som også gir store miljøgevinster. Her ønsker Forsvarsbygg å være en pådriver.

Image "11582_1.jpg" without description

TALTE TIL BRANSJEN: Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys. Her flankert av administrerende direktør Bjørn Sund i Advansia og administrerende direktør Øivind Christoffersen i Statsbygg. (Foto: Byggeindustrien, Anne-Beth Jensen)

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.