Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kulturminneåret 2009

Kulturminneåret 2009 skal aktualisere og bringe mangfoldet av kulturminner fram i lyset. Norge har 14 fantastiske festningsverk. Disse festningene er viktige fortellere av en 700 år lang forsvarshistorie og er en del av vår felles, nasjonale kulturarv.

Nasjonale Festningsverk forvalter Norges 14 nasjonale festningsverk. Festningsverkene er en del av vår felles, nasjonale kulturarv – og arbeidet som gjøres med å bevare, utvikle og forvalte festningene skal synliggjøres i Kulturminneåret.

Image "11549_1.jpg" without description

I Kulturminneåret 2009 skjer det en rekke aktiviteter i regi av Nasjonale Festningsverk, bl.a:

Kulturminneløyper på alle festningene
Kulturminneårets nasjonale satsing handler om å lage løyper mellom kulturminner både lokalt og nasjonalt. Løypene kan oppleves både digitalt - og fysisk i form av vandringer og turer mellom kulturminnene enten på nett eller ute i terrenget. Brukerundersøkelser viser at organiserte vandringer med kultur- eller naturhistoriske temaer er favoritten hos publikum på festingene. Dette er blant de områdene Nasjonale Festningsverk satser på å videreutvikle i Kulturminneåret, og det vil bli utarbeidet selvguidingskart for kulturvandringene på alle festingene.

Festningshistorisk ordliste
I forbindelse med Kulturminneåret er Kjeld Th. Magnussen i ferd med å lage en festningshistorisk ordliste. Ordlisten skal være ferdig til sesongstart i vår, og blir et nyttig supplement til selvguidingskartet om kulturminneløypene. Ordlisten blir en spennende oversikt over terminologien som brukes på festningene, illustrert med Magnussens flotte tegninger.

Sikringstiltak og utbedringer
Vedlikehold og sikkerhet vil stå sentralt i kulturminneåret. Nasjonale Festningsverk skal i løpet av våren sette i gang tiltak etter en prioritert liste.

I tillegg til midlene som allerede er bevilget til ekstra sikringstiltak på festningene, ble Nasjonale Festningsverk tildelt 88 millioner kroner fra Regjeringens krisepakke.

- Med disse vedlikeholdstiltakene sørger vi for et betydelig løft til arbeidet med å utbedre festningsverkene våre, og samtidig er de viktige bidrag til sysselsettingen, sa forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i Forsvardepartementets pressemelding.

Fredningssaker
I Kulturminneåret skal Riksantikvaren frede flere festninger. Først ute var Fredrikstad Festning. Med virkning fra 11. desember 2008 har Riksantikvaren formelt fredet de militære bygningene i Gamlebyen i Fredrikstad. Fredningene inngår som en del av markeringen av Kulturminneåret i Østfold. I tillegg er fredningsbestemmelsene for Fredriksten nå ute på høring.

Samarbeid med Den kulturelle skolesekken

Egen nettside for Kulturminneåret
Regjeringen har med stortingsmeldingen Leve med kulturminner utpekt 2009 til å være kulturminneår. Det første kulturminneåret gikk av stabelen i 1997, og fra 2009 skal det etter planen arrangeres et nytt kulturminneår hvert tiende år.

Mer informasjon om Kulturminneåret finner du på deres egne nettsider og på nettsidene til Forsvarsdepartementet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.