Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Logistikksenteret åpnet på Haakonsvern

Det nye logistikksenteret på Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern, ble høytidelig overlevert fra Forsvarsbygg til Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) fredag.

- Forsvarsbygg er stolte over å kunne overlevere et meget flott og viktig byggeprosjekt, til avtalt tid og innenfor de kostnadsrammene som er satt, sa Frode Sjursen, administrerende direktør i Forsvarsbygg til de om lag 100 fremmøtte under åpningen av logistikksenteret fredag. Prosjektets totale kostnadsramme er på 87,3 millioner kroner.

Image "11721_1.jpg" without description

Administrerende direktør i Forsvarsbygg, Frode Sjursen (th), overrekker nøkkelen til logistikksenteret til Sjef FLO, generalmajor Trond S. Karlsen

Image "11721_3.jpg" without description

Alt på ett sted
Det nye logistikksenteret skal samle marinebasens mange lagre på ett sted, og skal legge til rette for bedre og mer effektiv logistikk for Forsvaret. Svært mye av varene som fra 1960-tallet og frem til i dag har vært lagret i fjellhaller på marinebasen, skal nå flyttes ut til logistikksenteret.

- Vi er svært glade for at logistikksenteret endelig har kommet i havn. Det er nye tider, og vi trenger nye og moderne løsninger. Logistikksenteret reduserer antallet lagerpunkter, og reduserer blant annet behovet for intern transport på Haakonsvern, sier Sjef FLO generalmajor Trond R. Karlsen.

Kompakt kapasitet
Det nye logistikksenteret har et areal på 2 800 kvadratmeter. Vel så viktig er imidlertid lagerhallenes høyde, hvor moderne lagerutrustning gir høy lagerkapasitet for hver kvadratmeter grunnflate. Det er også tilrettelagt for at logistikksenteret kan utvides ved behov.

- Forsvarsbygg leverer et logistikksenter skreddersydd til Forsvarets bruk, sier Bjørn Tore Rognstad, prosjektsjef i Forsvarsbygg Utvikling Vest.

Image "11721_2.jpg" without description

I det nye logistikksenteret er det tatt i bruk moderne lagerteknologi

Fremtidens marinebase
Åpningen av det nye logistikksenteret er en del av den omfattende oppgraderingen av Haakonsvern som Sjøforsvarets hovedbase.

- Totalt bygger Forsvarsbygg for cirka 500 millioner kroner i året for Forsvaret på Vestlandet. I årene som kommer har vi prosjekter for cirka 2 milliarder kroner som er under bearbeidelse, sier Rognstad.

Godt samarbeid
Både Forsvarsbygg og Forsvarets logistikkorganisasjon viste tydelig tilfredshet med samarbeidet mellom partene.

- Jeg vil takke Forsvarsbygg, totalentreprenøren Veidekke, samt Haakonsvern orlogsstasjon for det gode samarbeidet, sier Karlsen.

- Det nye logistikksenteret er et tydelig og godt eksempel på et vellykket prosjekt der mange enheter innen forsvarssektoren står samlet og trekker i samme retning, sier Sjursen.

Samarbeidet videreføres også etter at logistikksenteret er ferdig. Forsvarsbygg og Forsvaret undertegner en leie- og driftsavtale, der Forsvarsbygg står for en full servicepakke for den videre driften av logistikksenteret.

Image "11721_4.jpg" without description

Sjef FLO, generalmajor Trond S. Karlsen, kutter snoren med en spesiell kniv. Til venstre; administrerende direktør i Forsvarsbygg, Frode Sjursen

 

Tekst og foto: Åsmund V Sjursen

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.