Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ny flerbrukshall på Skjold

Forsvarsbygg har inngått kontrakt med Entreprenørcompaniet Nord AS (Econor) om bygging av flerbrukshall nr 2 på Skjold. Kontrakten har en verdi på om lag 80 millioner kroner inkludert mva.

Dette er en gledens dag på Skjold. Fremtiden for garnisonen er lys. Det er gått raskt med å få godkjenning for å fortsette utbyggingen her med denne nye flerbrukshallen. Det skyldes at behovet er åpenbart for å gi avdelingene her bedre forhold, sa sjef Hårek Elvenes i Forsvarsbygg Utvikling nord da kontrakten skulle underskrives. Den nye flerbrukshallen blir om lag 4 500 kvadratmeter stor.

Image "11682_1.jpg" without description

Storkontrakt: Hårek Elvenes fra Forsvarsbygg (t.v.) og John-Oscar Nyvoll fra Econor underskriver kontrakten om ny flerbrukshall på Skjold

Optimisme
Ingeniørbataljonen og 2. Bataljon er de operative avdelingene på Skjold som først og fremst vil bruke den nye hallen.
- Vi er veldig glad for at det blir oppstart på ny flerbrukshall. Den første har fungert meget bra, og med de erfaringer vi har høstet blir den nye enda bedre. Nå ønsker vi oss bare at nummer tre og fire kommer i tur og orden, sa en optimistisk plasskommandant på Skjold, oberstløytnant Torger Gillebo.

Viktig
Econor AS har base i Tromsø og har hatt flere prosjekter av samme størrelse og større. Men kontrakten med Forsvarsbygg betyr mye for entreprenøren.
– Slik markedet er nå var denne kontrakten viktig for oss. Nå har vi ordrereserver på plass for hele 2010. Det er en gunstig situasjon for firmaet, sier daglig leder John-Oscar Nyvoll.

Image "11682_2.jpg" without description

Glede: En gledens dag på Skjold. Fra venstre: Arild Øvergaard, Forsvarsbygg, plasskommandant og sjef Ingeniørbataljonen Torger Gillebo, Hårek Elvenes, Forsvarsbygg, John-Oscar Nyvoll, Econor, Gro Kari H. Hansen, Forsvarsbygg og Espen Arntzen, sjef 2. Bataljon

Oppvarmet
Flerbrukshall 2 blir i hovedsak tilsvarende den første som sto ferdig i februar 2009. Den vil gi økt kapasitet på innendørs, oppvarmede forhold for undervisning, instruksjon, lagring, vedlikehold og trening på alle typer kjøretøy og utstyr. Den vil også inneholde troppskontor, samt fasiliteter for lagring av personlig utstyr. Det er bygd fire tilsvarende haller på Setermoen.

Betong
Flerbrukshallen består av fire enkelthaller. Tre av dem er 20 meter brede og den fjerde er 25 meter bred. Høyden er cirka 8 meter. Hallens bærende konstruksjoner er betong og stål. Dekkene blir av hulldekker og taket av lett-takelementer. Portene blir 4 og vel 5 meter brede og får en høyde på 5 meter. Fasadene skal kles med alu-zink eller beiset trepanel, bakveggen på hallen blir av sandwich-elementer.

Image "11682_3.jpg" without description

Slik: Flerbrukshallen blir i hovedsak som den første som sto ferdig på Skjold i februar 2009


Tekst og foto: Terje Bartholsen

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.