Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nye forlegninger i Rena leir

Fem nye forlegningsbygg med leiligheter, hybler og kollektivløsninger står nå ferdig i Rena leir. Begivenheten ble markert i Rena leir fredag 18. desember.

- Virksomheten i Rena leir fortsetter å vokse, og vi er derfor glade for å få nok et byggetrinn av de etterspurte forlegningene på plass, uttalte sjef Jens Levi Moldstad i Forsvarsbygg Utvikling Øst. I tillegg er han svært fornøyd med at prosjektet holdt både tids- og kostnadsrammen og at bygget er levert med null feil.

- Vi har fokus på kvalitet og grundighet, og jeg vil rose det lokale entreprenørfirmaet Martin M. Bakken AS fra Elverum for nok en vel utført jobb, utdyper Moldstad. De nye byggene, som har en prislapp på 110 millioner kroner, vil bli benyttet av vervede soldater og befal i Østerdal garnison.

Image "11529_2.jpg" without description

Totalpakke fra idé til ferdig bygg og drift
Arbeidene med å utvikle bygg- og anleggsløsninger og nødvendige tillatelser, samt sørge for å skaffe disse tilveie for Forsvaret, er gjennomført i regi av Forsvarsbygg Utvikling.

Så snart et bygg eller anlegg er etablert og på plass – i dette tilfellet forlegningene, er det Forsvarsbygg Utleie som tar over ansvaret og vil stå for vedlikehold og drift av de nye, moderne byggene. De var derfor representert ved overleveringen med Markedssjef Åge Mohaugen og leder Utleieservice, Kjell Karlsen. Mohaugen fremhevet at en egen driftstekniker vil følge opp disse byggene spesifikt. Videre at det hele veien har vært en tett og god dialog internt mellom prosjektledelsen og de som skal forvalte byggene, slik at driftserfaringene er ivaretatt. Byggene skal bli relativt enkle å vedlikeholde og rengjøre da det er benyttet røffe og vedlikeholdsvennlige materialer.

Image "11529_3.jpg" without description

Flere muligheter
De fem forlegningsbyggene er alle utformet i tråd med den visuelle stilen i leiren. Det er etablert forskjellige størrelser og form på forlegningsrommene. - Dette er gjort bevisst for å sikre maksimal fleksibilitet og valgmuligheter for soldater i ulik livssituasjon og med ulike behov, påpeker Moldstad.

• Ett av byggene er derfor bygd som et leilighetshus i tre etasjer, som har tolv toroms leiligheter på cirka 35 m². Leilighetene nås fra en svalgang. I tilknytning til svalgangen er det plassert felles vaskerom og boder.

• Hybelhuset har 60 hybler tilsvarende de forlegninger som er bygget i Rena leir de siste årene. Alle hyblene har eget bad og bod, samt tilgang til felles stue og kjøkken. Lagerbur og fellesgarderober/ badstue legges til kjeller i tilliggende bygninger med ledig kapasitet. Også dette huset er oppført i tre etasjer som i det forrige byggetrinnet.

• Tre av forlegningene er oppført med leiligheter som kan benyttes som kollektiv av 4 personer. Alle får hvert sitt soverom med felles kjøkken og stue.

Under forlegningene er det i tillegg til diverse tekniske rom bygget parkeringskjeller for til sammen cirka 80 biler og 20 motorsykler.

Image "11529_1.jpg" without description

Tekst: Trond Enemo
Foto:  Marit Lindstad

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.