Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Offentlige utviklingsmidler til epokegjørende fremtidsprosjekt i bygg- og anleggsbransjen

Innovasjon Norge, Forsvarsbygg og Norsk Byggtjeneste AS undertegnet i dag en offentlig utviklingskontrakt (OFU-kontrakt) som skal muliggjøre sømløs informasjonslogistikk og effektiv e-handel i bygg- og anleggsbransjen. Løsningen er en forutsetning for en vellykket utvikling av buildingSMART i Norge.

Dette er et stort utviklingsprosjekt på nærmere NOK 15 mill rettet mot Forsvarsbygg som kunde. Det skal utvikles en kommersiell kommunikasjonsplattform som binder sammen ulike bransjedatabaser (bygg, elektro, VVS) for å forbedre og forenkle informasjonslogistikken for hele byggenæringen. Løsningen baseres på åpne buildingSMART standarder. Prosjektet støttes av Innovasjon Norge med NOK 4,3 mill. I tillegg til Norsk Byggtjeneste AS er Elektroforeningen og Norske Rørgrossisters Forening med som likeverdige partnere.

- Som stor statlig eiendomsaktør skal Forsvarsbygg være en pådriver for utviklingen av buildingSMART-teknologien i en bransje som trenger modernisering og effektivitetsøkning. Å utvikle en e-handlingsløsning som tilrettelegger for den digitale utviklingen av alle prosessene knyttet til bygging, drift og utvikling av eiendommer, er derfor et langt steg i riktig retning, sier adm. direktør i Forsvarsbygg Frode Sjursen.

- Dette er en viktig milepel for byggenæringen der flere bransjer går sammen for effektivisere planlegging, bygging og drift. Vi setter pris på rask og inspirerende dialog med både Innovasjon Norge og Forsvarsbygg, sier Halvard Gavelstad, adm. direktør i Norsk Byggtjeneste AS.

Målet med utviklingsavtalen er å utvikle en kommunikasjonsplattform som gjør det mulig for Forsvarsbygg å etablere en e-handelsportal som håndterer de merkantile prosessene både i bygge- og driftsfasen.  Kommunikasjonsplattformen sørger for koblinger mellom varedatabaser, bygningsinformasjonsmodeller (BIM) og E-handelsløsninger. Plattformen  er en viktig komponent i utviklingen av buildingSMART-teknologien, der hensikten er å digitalisere og effektivisere byggeindustrien.
Gjennom OFU-kontrakten ønsker en å utvikle løsninger som både kan berike og lese data fra en bygningsinformasjonsmodell (BIM). Arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører må endre og effektivisere sine arbeidsprosesser, for på denne måten blant annet å kunne lage bestillingsunderlag av materiallister for hele bygg. Løsningen innebærer at de merkantile prosessene kan gjøres lokalt, og bidrar til å forenkle innkjøpet både for førstegangskjøp og ved senere gjenkjøp i driftsfasen.

Kontaktpersoner:
Frode Sjursen, adm. direktør Forsvarsbygg, telefon  920 90 818
Halvard Gavelstad, adm. direktør Norsk Byggtjeneste AS, telefon 23 11 44 28

Image "11621_1.jpg" without description

FREMTIDSRETTET AVTALEINNGÅELSE: Administrerende direktør Frode Sjursen i Forsvarsbygg trykker hånden til administrerende direktør Halvard Gavelstad i Norsk Byggtjeneste AS etter at kontrakten er signert. Foto: Arve Rosland

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.