Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Rent vann til Korpfjell

Endelig kan grensevaktene på Korpfjell drikke rent vann fra springen.

I mange år har den ene av stasjonene som overvåker grensen mot Russland slitt med en utilfredsstillende vannforsyning. Korpfjell grensestasjon ligger naturlig nok høyt i terrenget med god utsikt, men med svært mangelfulle vannkilder. Her bor de vernepliktige grensejegerne og befal i seks måneder sammenhengende før de avløses av nye mannskaper. Forsvarsbygg har derfor i flere år jobbet med å finne løsninger som skulle gi Korpfjell en tilfredsstillende forsyning med rent vann til både matlaging og vasking.

Image "11538_2.jpg" without description

- Vi er svært glad for at Korpfjell har fått sikker og god vannforsyning, sier EBA-rådgiver på GSV Tor Kristian Pettersen (t.v.). Her sammen med byggeleder Lars Wivesoll fra Forsvarsbygg og entreprenøren Johan Kristian Johansen (t.h) foran en av pumpekummene på vannanlegget


Grunnboring

Ved hjelp av både geologer og andre fagfolk har målet vært å finne en grunnvannskilde av tilstrekkelig god kvalitet. Det har medført boring og andre undersøkelser, men flere ganger har resultatet vært nedslående.
- Ikke før sommeren 2007 var vi sikre på at vi hadde funnet en brukbar kilde dypt nede i fjellet. Den er nokså stor, men vi kan ikke garantere at den holder for ubegrenset bruk hele året. Med to borehull ned til kilden og moderne UV-rensing som sikrer god kvalitet på drikkevannet vil det uansett være en helt ny hverdag for soldatene og forhåpentligvis også for driftspersonellet på Korpfjell grensestasjon, sier prosjektleder Steinar Fossan i Forsvarsbygg Utvikling Nord.

Image "11538_1.jpg" without description

Alt grunnarbeid på Korpfjell må skje mens det er barmark. Grensestasjonen skimtes på toppen

Prosjektet har etablert både borehull, nye vannledninger, renseanlegg, pumpesystemer og sørget for nedgraving av to vanntanker – hver på 15 000 liter. Og nå er et spesielt og krevende prosjekt overtatt fra entreprenøren Graveservice Johan Kr. Johansen.

- Dette har virkelig vært en hodepine for oss i mange år. Vi er svært glad for at våre mannskaper på Korpfjell endelig har fått vannforsyningen i orden, sier EBA-rådgiver på GSV, major Tor Kristian Pettersen.


Tekst og foto: Terje Bartholsen

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.