Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Samarbeid for å sikre lønns- og arbeidsvilkår hos underentreprenør i Rena leir

Arbeidstilsynet, Fellesforbundet og Forsvarsbygg samarbeider tett for å sikre utenlandske arbeideres lønns- og arbeidsvilkår ved byggearbeider i Rena leir. Arbeidstilsynet har i denne dialogen fremlagt dokumentasjon på mulig brudd på allmenngjøringsloven hos det latviske samvirkeforetaket CCC sin underentreprenør Kvinta Plus.

I god tid før byggestart etablerte Forsvarsbygg kontakt med Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Regionalt Verneombud. Dette for å sikre håndteringen av lover og forskrifter som gjelder i byggesaker der byggherren er i kontraktsforhold med utenlandsk foretak. I tillegg ble dette gjort for å legge grunnlaget for en effektiv oppfølgning. – Opplysningen om mulig brudd er helt uakseptabelt for Forsvarsbygg og vi krever at det ryddes opp. Dette viser, til tross for et sterkt fokus på å sikre arbeiderne norske lønns- og arbeidsvilkår, at vi aldri kan gardere oss mot at noen eventuelt bryter reglene, uttaler prosjektsjef Jens Levi Moldstad i Forsvarsbygg.

Fellesforbundets arbeid og Arbeidstilsynets dokumentasjon viser mulige brudd på utbetaling av norsk tarifflønn hos samvirkeforetaket CCC sin underentreprenør Kvinta Plus. I tillegg kan det være snakk om dokumentforfalskning ettersom deler av den formelle dokumentasjon forelagt Forsvarsbygg ikke stemmer overens med annen dokumentasjon som Arbeidstilsynet og Fellesforbundet har mulighet og mandat til å fremskaffe fra underentreprenøren Kvinta Plus. Forsvarsbygg har hele tiden forholdt seg til kontraktspart og hovedentreprenør samvirkeforetaket CCC.

Så langt har CCC tatt tilfredsstillende grep inn mot sin underleverandør Kvinta Plus, samt inn mot det latviske fellesforbundet og det latviske arbeidstilsynet. Forsvarsbygg fortsetter sin kontakt og oppfølging med CCC for å påse at arbeidstakernes rettigheter blir ivaretatt.

- Ryddighet i lønns- og arbeidsvilkår hos arbeidere er viktig for både Forsvarsbygg, Arbeidstilsynet og Fellesforbundet, uttaler regiondirektør Kjell Haugen i Arbeidstilsynet, Moldstad og distriktssekretær Sven Olsen i Fellesforbundet Hedmark.

Arbeidstilsynet må friskmelde
Den videre håndteringen av situasjonen vil derfor avhenge av hvordan Arbeidstilsynet vurderer fremskaffet dokumentasjon. Arbeidstilsynet, Fellesforbundet og Forsvarsbygg vil fortsette samarbeidet for å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår for de latviske arbeiderne i Rena leir. Saken avsluttes ikke før Arbeidstilsynet mener saken er tilstrekkelig opplyst og forholdene brakt i orden. Regiondirektør Kjell Haugen i Arbeidstilsynet berømmer Forsvarsbygg og Fellesforbundet for godt samarbeid i denne saken.

Image "11624_1.jpg" without description

Illustrasjonsfoto fra Rena leir. Foto: Arve Skjersheim


For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Regiondirektør Kjell Haugen, Arbeidstilsynet Indre Østland, mobil 992 51 922
Distrikssekretær Sven Olsen, Fellesforbundet Hedmark, mobil 913 97 309
Prosjektleder Ole Jonny Eriksen, Forsvarsbygg, mobil 480 98 778

 

Tekst: Heidi Sørskog og Trond Enemo

 

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.