Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Stor satsning på EBA i Forsvaret

Regjeringen la i dag frem forslag til fire nye investeringsprosjekter i Forsvaret innen eiendom, bygg og anlegg på over en halv milliard kroner.

To av prosjektene er i nord, ett i Rena leir og ett ved Akershus festning. – Dette bekrefter at moderne og riktige fasiliteter er en viktig forutsetning for Forsvarets virksomhet, sier direktør Olaf Dobloug i Forsvarsbygg Utvikling.

Regjeringen har tidligere fremhevet sin satsning i nordområdene, og fremleggingen av investeringsprosjekter for Forsvaret i nord er en del av dette. Samtidig er foreslått, i tråd med Stortingets vedtak og føringer, utvikling av Hæren i Østerdalen.

Image "11614_1.jpg" without description
Direktør Olaf Dobloug

Forsvarets operative hovedkvarter
Foreslått etableringen av Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) er en oppfølging av vedtatt langtidsplan for Forsvaret. Opprettelsen på Reitan ved Bodø er foreslått å koste 209 millioner kroner og vil gi nye og fleksible kontorarbeidsplassere for det nye hovedkvarteret.

Flerbrukshall på Skjold
Skjold leir i Indre Troms er en av leirene som er under utvikling. Hæren har her økte behov for kontor, lager, garasje og undervisningsbygg, og det er derfor foreslått å bygge en ny flerbrukshall. Dette prosjektet er foreslått gjennomført innenfor en kostnadsramme på 121 millioner kroner.

HRF i Rena leir
Hæren er lokalisert til Indre Troms og Østerdalen garnison. High Readiness Force (HRF) avdelingene, som er Telemark Bataljon og taktiske støtte- og logistikkavdelinger, er tilhørende Rena leir. Avdelingene er under oppbygging og har behov for nye bygg- og anleggsfasiliteter for å kunne gjennomføre hensiktsmessig trening, drift, samvirke og beredskap. Prosjektet for oppbygging av fasiliteter til HRF er foreslått gjennomført innenfor en kostnadsramme på 126 millioner kroner.

Oppgradering av bygning 39 på Akershus festning
Bygning 39 på Akershus festning er ett av byggene i Myntgata 1-kvartalet. Forsvarsdepartementet hadde blant annet kontorer i dette bygget før de flyttet til det nye ledelsesbygget. I arbeidet med å gjennomgå bygget ble det avdekket store sopp- og råteskader som må utbedres. I tillegg er det behov for ytterligere tiltak for nødvendig vedlikehold av bygget. Bygget er vernet, og antikvariske interesser vil bli ivaretatt ved utvendig og innvendig rehabilitering. Forsvaret har behov for flere kontorplasser, og det legges opp til både kontorer og kontorlandskap. Denne oppgraderingen er foreslått gjennomført innenfor en kostnadsramme på 121 millioner kroner.


Tekst: Heidi Kronberget Sørskog

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.