Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Teamarbeid i rekordfart

Siden kontrakten ble inngått i april har det gått i rekordfart. 92 hybler for FOH-personell sto klare til 1. august og de 46 siste kommer i løpet av høsten.

Da er det etablert 138 hybler for pendlere som skal jobbe ved Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) som nå er i drift på Reitan utenfor Bodø.

Eventyr
- Etableringen av FOH har gitt oss korte frister og store krav. Men det har vært et eventyr av godt samarbeid med alle involverte i samtlige prosjekter, sier direktør Olaf Dobloug i Forsvarsbygg.
I første fase er det anskaffet boliger og hybler for personellet som skal tjenestegjøre ved FOH, samt gjennomført en del ombygginger og endringer inne i fjellanlegget på Reitan for å tilfredsstille FOHs behov ved oppstart.

Bolig og mat
De 138 nye befalshyblene er plassert i Bodin leir, like utenfor Bodø sentrum. På denne måten får alle beboerne bo ”sivilt” utenfor leirgjerder og uten adgangskontroll, men samtidig med tilgang på messe og andre nødvendigheter i leiren.
- Bolig og mat er svært viktig for trivselen. Og her er det bra, sier major John Kristian Skjervik ved FOH. Han jobbet inntil nylig på Jåttå, men har flyttet inn på en av de nye hyblene i Bodø.

Image "11660_2.jpg" without description

Direktør Olaf Dobloug i Forsvarsbygg Utvikling
gratulerer oberst Johannes Nytrøen og major John Kristian Skjervik fra FOH med nye hybler i Bodin leir


Hurtig

- Vi i Forsvaret kan ganske mye om logistikk og leveranser. Vi var slett ikke overbevist om at dette oppdraget lot seg løse på den tiden som var til disposisjon. Men der har både Malthus, Moelven, Forsvarsbygg og alle andre involverte gjort dystre spådommer til skamme. Alle ved FOH som har krav på bolig har fått bolig i tide, slår oberst Johannes Nytrøen ved FOH fast.
- Et godt samarbeid med kommunen har også vært avgjørende, legger regionsjef for Malthus, Stig Brantzæg til.

Permanent
Alt var på plass så FOH kunne være operativt fra 1. august som Stortinget hadde vedtatt. Nå starter arbeidet med å bygge videre på det som er gjort for å gi FOH permanente løsninger på sine behov. Det innebærer blant annet:

Permanent kommandoplass, inkludert en del oppgradering av eksisterende fasiliteter på Reitan.
Permanent hybelbygg i Bodin leir med cirka 70 hybler.
Rehabilitering av mannskapsforlegninger i Bodin leir og Reitan for cirka 65 soldater.
Rehabilitering av 22 familieboliger.
Mindre tilpasninger i Bodin leir.

Prosjektene finansieres innenfor rammen av Stortingets vedtak om etablering av FOH på Reitan med en ramme på 452 millioner 2008-kroner. Oppgraderingen av boliger inngår som en del av normal fornyelse av EBA i Bodø-området.

Image "11660_1.jpg" without description

Team i fart: (forfra) Atle Hundeide og Olaf Dobloug, begge fra Forsvarsbygg, oberst Johannes Nytrøen, FOH, Stig Brantzæg, Malthus, Bengt Pedersen, Forsvarsbygg, Even Edvardsen, Malthus og bakerst med blomster major John Kristian Skjervik, FOH som bor på en av hyblene


Tekst og foto: Terje Bartholsen

 

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.