Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ulven leir tilpasset økt kvinneandel

– Det er veldig bra at forsvarsanleggene blir tilrettelagt for jenter. Dette bidrar til at Forsvaret blir mer attraktivt for kvinner, sa områdetillitsvalgt Kaja Kristoffersen, da hun åpnet to sanitærbygg på Ulven leir onsdag.

Som et ledd i Forsvarets satsning på økt kvinneandel i Forsvaret, har Forsvarsbygg renovert og bygget sanitæranleggene om til kjønnsnøytral standard.

Kjønnsnøytral standard innebærer at man i hvert av byggene har etablert en unisex toalettdel, samt separat herre- og damegarderobe med dusjfasiliteter. De nå renoverte byggene på cirka.100 kvadratmeter hver er henholdsvis 20 og 30 år gamle og var preget av kraftig bruksslitasje og enkel standard. Prosjektet har resultert i et totalrenovert bygg, og ett nybygg.

Image "11619_1.jpg" without description

Det er veldig bra at forsvarsanleggene blir tilrettelagt for jenter.
Fra venstre: Miriam Johansen (V&S), Lilli Amdal (V&S), Kaja Kristoffersen (OTV HOS), Charlotte Bjørnestad (V&S), Anette Thon Haugholt (V&S) og Nathalie Aslaksen hovedtillitsvalgt Kysteskadren (HTV KE)

Først av flere tilpasningsprosjekter
Økt rekruttering av kvinner til Forsvaret er et satsningsområde fra regjeringen (St.meld 36).

– Prosjektet er en del av et landsomfattende prosjekt der Forsvarsbygg tilpasser Forsvarets bygg og anlegg for økt kvinneandel, sier prosjektleder i Forsvarsbygg Bjarte Nesse. Prosjektet som overleveres på Ulven i dag har en kostnadsramme på cirka 10 millioner kroner, og er det første som er ferdigstilt i det landsomfattende prosjektet. På landsbasis er kostnadsrammen på cirka 80 millioner kroner for tilsvarende prosjekter.

Image "11619_3.jpg" without description

I høljende regn ble de nye sanitæranleggene på Ulven leir høytidelig åpnet.
Fra venstre (i gul jakke): Bjarte Nesse, prosjektleder i Forsvarsbygg, Åsmund Andersen Kommandør, sjef ved Haakonsvern orlogsstasjon, John-Fredrik Honningsvåg, orlogskaptein sjef EBA (eiendom bygg og anlegg), Charlotte Bjørnestad (førstegangstjeneste) Vakt og Sikring Haakonsvern (V&S HOS), Kaja Kristoffersen (hun som klipper) (førstegangstjeneste) områdetillitsvalgt Haakonsvern (OTV HOS)

Gjør Forsvaret mer attraktivt
– Det er veldig bra at forsvarsanleggene blir tilrettelagt for kvinner. Dette bidrar til at Forsvaret blir mer attraktivt for kvinner. At flere jenter kommer inn i Forsvaret, vil gjøre at Forsvaret blir mer populært blant ungdom, og gi bedre resultater i Forsvaret og for samfunnet for øvrig, sa områdetillitsvalgt (OTV) ved Haakonsvern orlogsstasjon Kaja Kristoffersen i sin tale under overleveringen.

Image "11619_2.jpg" without description

Fra venstre: Christian Fossdal, avdelingsleder utleieservice i Forsvarsbygg, Åsmund Andersen, Kommandør, sjef ved Haakonsvern orlogsstasjon og Bjarte Nesse, prosjektleder i Forsvarsbygg

Svært mange brukere
– Disse byggene benyttes av svært mange i forbindelse med feltøvelser, og investering i disse byggene vil ha høy personellmessig effekt, sier Kommandør og sjef ved Haakonsvern orlogsstasjon, Åsmund Andersen.

Ulven leir nyttes i forbindelse med skyteøvelser, feltøvinger og feltrelaterte kurs for avdelingene i regionen – spesielt nevnes HV09s utdanningsvirksomhet. Ulven leir er også en arena for Landsskytterstevnet. I 2006 var det cirka 20 000 forlegningsdøgn ved Ulven leir, hvorav cirka 3 000 i telt.

– Med ferdigstillelsen av byggene har Ulven leir i vesentlig grad fått oppgradert sanitærfasilitetene, øket bruksvennligheten og på en enkel måte tilrettelagt for ytterligere økning av kvinneandelen i Forsvaret, sier prosjektsjef i Forsvarsbygg Bjørn Tore Rognstad.

Forsvarsbygg planlegger nå også tilsvarende prosjekter på Brandset og Mjølfjell.


Tekst og foto: Åsmund V Sjursen

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.