Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

A-Lab vinner arkitektkonkurranse om nye grensestasjoner

Forsvarsbygg har gjennomført en åpen arkitektkonkurranse om utforming av to nye grensestasjoner ved den norsk-russiske grensen. 13 firmaer deltok i konkurransen som ble vunnet av arkitektfirmaet A-lab fra Oslo med sitt bidrag "Et hjem for deg – et hjem for oss".

De to nye grensestasjonene skal etter planen erstatte dagens seks stasjoner for grensevakten mot Russland. De gamle stasjonene er i hovedsak bygd på femtitallet og er til dels sterkt nedslitt.

Amfi

Et viktig element i vinnerbidraget var et utvendig amfi på de nye grensestasjonene.

- Vi ønsket å lage et utvendig rom for alle som skulle kunne brukes til alt fra å reparere utstyr til konserter og annen kultur, sa Katrine Holm fra A-Lab.

- Vi syntes dette var et veldig spennende prosjekt både med hensyn til stedet og den funksjon dette skal ha. Vi setter stor pris på presisjonen i oppdraget. Forsvaret og Forsvarsbygg visste godt hva de ville ha da de inviterte til konkurransen, la hun til.

Image "11793_3.jpg" without description

HJEM: Vinnerbidraget fra A-Lab har mottoet "Et hjem for deg – et hjem for oss". Ill: A-Lab


Løsninger

Den åpne arkitektkonkurransen inneholdt flere krav. Blant annet skulle løsningen være både miljøvennlig og økonomisk nøktern.

- Vi hadde satt krav om at bidragene skulle utgjøre et godt helhetsgrep og en god løsning for Grensevaktens drift. Samtidig skulle det være en god arkitektonisk løsning, det var strenge krav til miljø og energibruk i byggene, samt at alt skulle kunne gjennomføres innenfor en forsvarlig økonomisk ramme, sa juryleder og regionssjef i Forsvarsbygg Hårek Elvenes da han presenterte vinneren.

- Vi fikk inn 13 gode bidrag, og det er interessant å se hvor mange kreative og ulike løsninger det kan finnes på samme spørsmål. Jeg er overbevist om at vi har fått en bedre løsning enn vi ville fått uten arkitektkonkurransen, sa Elvenes.

Stolt

- Vi i Sør-Varanger er utrolig stolt av grensevakten og Garnisonen i Sør-Varanger. Vi er opptatt av et godt samarbeid mellom det sivile og militære her hos oss. Kommunen er en serviceenhet også for Forsvaret og vi har et utstrakt samarbeid. Det var en glede å bli invitert til å være med i juryen for denne konkurransen, sa ordfører Linda Beate Randal.

- Fra Hærens side er vi veldig glad for at det nå kommer nye grensestasjoner. Det er på høy tid å gjøre noe med forholdene for de som løser oppdraget ute på grensen, understreket jurymedlem og oberst i Hæren Leif-Petter Sommerseth.

Premier

Førstepremien til A-Lab er 350 000 kroner. I tillegg er det planen at A-Lab skal få oppdrag med den videre utviklingen av prosjektet. Det er fortsatt mye planlegging som gjenstår før dette kan behandles og godkjennes i Stortinget. Den første av de nye grensestasjonene kan etter planen stå ferdig i 2012.

Image "11793_1.jpg" without description

VINNER: Arkitektene Katrine Holm og Adnan Harambasic fra A-Lab i midten på bildet vant arkitektkonkurransen om nye grensestasjoner. Her flankert av fungerende sjef for grensevakten Per Arne Kjøtrød, oberst/jurymedlem Leif-Petter Sommerseth, ordfører i Sør-Varanger/jurymedlem Linda Beate Randal og juryleder/regionssjef i Forsvarsbygg Hårek Elvenes. Foto: Terje Bartholsen


Det var til sammen fire arkitektfirmaer som ble premiert. 3RW fra Bergen fikk andrepremie og 250 000 kroner, mens bidragene fra K-Næss Arkitektur og Lund Hagem Arkitekter blir innkjøpt og hvert av firmaene premiert med 75 000 kroner hver.


Tekst: Terje Bartholsen

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.