Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Avhendet forsvarseiendommer for 4,5 mrd kroner

I 2009 solgte Forsvarsbygg Skifte Eiendom forsvarseiendommer for 275 millioner kroner. Inklusive prosjekter finansiert med direkte bevilgninger over statsbudsjettet var omsetningen på 315 mill kroner. Totalt har Skifte Eiendom omsatt for 4 467 mill kroner siden 2001.

Inntekter til forsvarsbudsjettet
Siden 2001 er 2 568 millioner kroner tilbakeført som inntekter i de årlige forsvarsbudsjettene. Netto resultat i 2009 var på 106,3 millioner kroner.

- I gjennomsnitt har forsvarssektoren årlig blitt tilført 286 millioner kroner netto fra salg av eiendommer. Dette er tidligere bundet kapital som er blitt frigjort til andre viktige oppgaver i forsvarssektoren, sier direktør Roger Jenssen i Skifte Eiendom.

Eiendomsmassen Skifte Eiendom har avhendet i perioden 2001 til og med 2009 ville i dag kostet Forsvaret om lag 550 millioner kroner i årlig leie.

- Rasjonalisering av eiendomsmassen i Forsvarssektoren har vært en stor økonomisk suksess, sier Roger Jenssen.

Kostnader til miljøsanering
Kostnader til nødvendig riving, sikring og miljøsanering utgjorde 38 prosent av omsetningen i 2009. Sikring og miljøsanering er ofte nødvendig for å legge til rette for en trygg etterbruk av eiendommer. Riving foretas når bygg av ulike grunner ikke er mulig eller hensiktsmessig å selge.

- Sikring og miljøsanering er viktig for å muliggjøre en trygg sivil etterbruk. Eksempelvis er over 20 000 mål, fordelt på om lag 70 eiendommer over hele landet, blitt ryddet, sikret og gjort tilgjengelige som friluftseiendommer, sier Roger Jenssen.

Minus 2,2 millioner kvadratmeter
I 2009 ble det avhendet 102 000 kvadratmeter bygningsmasse. Siden 2001 er forsvarssektorens bygningsmasse redusert med 2,2 millioner kvadratmeter. Til sammenligning forvalter Statsbygg totalt 2,6 millioner kvadratmeter.

- Dette er uten sidestykke den mest omfattende eiendomsreformen i norsk historie, sier Roger Jenssen.

Spørsmål rettes til:
Roger Jenssen Direktør tlf 9709 7631
Ivan Fjeldheim-Pettersen Kommunikasjonssjef tlf 9752 4802

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.