Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Dyrvik Arkitekter vinner arkitektkonkurranse for Forsvarsbygg

Forsvarsbygg inviterte fem arkitektfirmaer til å konkurrere om å foreslå de beste løsningene for utviklingen av Rusta leir som senter for Forsvaret på Bardufoss. Starten på samlingen i Rusta blir etableringen av ledelsesbygg for Generalinspektøren for Hæren. Konkurransen ble vunnet av Dyrvik Arkitekter AS.

Mennesker

- Forsvarets virksomhet på Bardufoss strekker seg over et stort område. Det har i flere år vært planlagt å samle dette til en mer kompakt leir. I premissene for konkurransen var det krav om et overordnet og helhetlig grep med en klar funksjonsfordeling. Planen måtte være robust for endringer, samtidig som leiren skal framstå helhetlig også i utviklingsfasen. Vi hadde også satt som krav at ledelsesbygget for Generalinspektøren skal ha klar identitet og arkitektonisk egenart og fremstå som komplett allerede etter første byggetrinn.

- Vi fikk inn fem gode bidrag og er meget godt fornøyd med resultatet, sa juryleder Hårek Elvenes, regionsjef i Forsvarsbygg, da han kunngjorde vinneren.

Første byggetrinn i prosjektet er det nye ledelsesbygget for Generalinspektøren for Hæren som flyttet til Bardufoss i 2009. Men Luftforsvaret er også tungt etablert her og en viktig del av planene for å samle virksomheten.

- Hæren skal styrkes, og Hæren er først og fremst mennesker. De trenger gode arbeidsforhold, og det nye ledelsesbygget vil være svært kjærkomment, sa oberst Arne Opperud fra Hærstaben.

Image "11788_2.jpg" without description

Illustrasjon: Nytt ledelsesbygg for Hærstaben, ILL: Dyrvik Arkitekter/Diizgroup


Velkommen

Målselv kommune har en lang tradisjon som forsvarskommune.

- Det er en glede for oss å være vertskommune for Forsvaret. Vi ønsker naturligvis at flest mulig skal flytte hit fordi her er godt å bo. Men pendlere er like velkomne i Målselv som andre, poengterte varaordfører Liv Helland Olsen.

Vinnerbidraget fra Dyrvik Arkitekter har mottoet ”SLuttet Orden”.

- Dette var en spennende oppgave. Vi fikk et godt grunnlag å jobbe med fra Forsvarsbygg, og vi har blant annet lagt vekt på gode proporsjoner for den nye leiren i forhold til de flotte omgivelsene her i Målselv, sa arkitekt Camilla Molden fra Dyrvik Arkitekter.

Image "11788_3.jpg" without description

Illustrasjon: Planskisse, ILL: Dyrvik Arkitekter/Diizgroup


Langvarig

Konkurransen har vært organisert som fem parallelle oppdrag, der vinneren etter planen skal inngå kontrakt med Forsvarsbygg om utviklingen av området. Omfanget av kontrakten er avhengig av en løpende godkjenning av hvert enkelt byggeprosjekt i Forsvarsdepartementet. De øvrige deltagerne i konkurransen var 3RW Arkitekter, Jarmund/Vigsnæs Arkitekter, LPO Arkitekter og Borealis Arkitekter/Evotek. Teamet til Dyrvik har bestått av Geir Dyrvik, Camilla Molden, Kristine Holder-Andersen, Tone Rødseth Haugen, Hilde Førstøyl og Halvor Bergan. Både vinnerbidraget og et utvalg fra de øvrige deltagerne stilles ut i Istindportalen, Målselv slik at alle interesserte kan sette seg inn i planene.

Image "11788_1.jpg" without description

Arkitektvinner på Bardufoss: Fra venstre oberst Arne Opperud, arkitekt Camilla Molden, juryleder Hårek Elvenes og oberst Geir Gillebo. Foto: Terje Bartholsen

 

Bardufoss Rusta leir Juryrapport-revisjon 02

Tekst: Terje Bartholsen

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.