Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

En sikrere Kongsvinger Festning

Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk har gjennom to sommersesonger sørget for en tryggere festning gjennom sikringsarbeider og restaurering. Kongsvinger Festning som et viktig kulturminne bevares for fremtiden og blir samtidig mer tilgjengelig for publikum.

- Alle arbeidene har pågått samtidig som festningen har vært holdt mest mulig åpen for publikum, og jeg er stolt over at festningens funksjon som kulturarena og turistmål er blitt ivaretatt under pågående arbeider, uttaler festningsforvalter Jonny Fjeld i Nasjonale Festningsverk i Forsvarsbygg. Sammenlignet med 2009 så har besøkstallet på indre festning i perioden fra juni til og med august i år økt med cirka 7 000 personer, på tross av de arbeidene som har pågått hele sommeren. Fjeld berømmer både utførende og ansatte for fleksibiliteten og tilrettelegging for at dette har vært mulig, og at sikkerheten har blitt ivaretatt for de besøkende.

Image "11831_2.jpg" without description
Image "11831_1.jpg" without description

I sin opprinnelige form. Sikringsarbeidene er utført etter antikvariske metoder og har fått tilbake sin opprinnelige form etter sikringsarbeidene

Pågående arbeidet for å sikre mur


Etter antikvariske prinsipper

De delene av festningsmuren som var preget av sprekkdannelser, dårlige fuger og forskyvninger er nå reparert. Det er satt strenge krav til den faglige utførelsen av arbeidene som er gjennomført etter anerkjente antikvariske prinsipper godkjent av Riksantikvaren. Det har vært viktig for Forsvarsbygg at utbedringsarbeidene ved murene er gjort med tradisjonelle metoder med mye bruk av håndverktøy til meisling.

– Murene er tilbake i sin opprinnelige form, og hver enkelt stein som er tatt ut er satt tilbake på nøyaktig samme sted, sier Fjeld. Forholdene ligger nå godt til rette for enda bedre opplevelser ved festningen.

Image "11831_3.jpg" without description

Strenge krav til utførelse.Hver enkelt stein blir numrert før demontering av festningsmur for senere å bli satt tilbake på nøyaktig samme sted

Ivaretakelse av sikkerheten

For å ivareta sikkerheten ble områder og porter avsperret for alminnelig ferdsel. Ved Wedels batteri, Kronprinsens batteri, Sortiport Nord og Sortiport Øst var det nødvendig med demontering av store deler av muren. Bygget Laboratoriet ved Kongsvinger Festning får også gjennomført nødvendig sikrings- og restaureringsarbeider.

Entreprenør for arbeidene ved murene og restaureringsarbeidene ved Laboratoriet er det lokale firmaet Hedmarks Hus as.

Sikrings- og restaureringsarbeidene ved Kongsvinger Festning utføres i perioden 2009-2012 og vil totalt koste drøye 60 millioner kroner.

Image "11831_4.jpg" without description

I sin opprinnelige form. Sikringsarbeidene er utført etter antikvariske metoder og har fått tilbake sin opprinnelige form etter sikringsarbeidene

 

Tekst: Heidi Sørskog
Foto:  Morten Langvik, Mursenteret AS

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.