Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg lanserer håndbok i økologisk restaurering

Forsvarsbygg er stolte av å kunne lansere den første håndboken for forebygging og rehabilitering av natur- og terrengskader i Norge.

- Håndboka skal gi medarbeidere i Forsvarsbygg og andre forvaltere gode forutsetninger for å håndtere utfordringer knyttet til forebygging og reparasjon av terrengskader i forbindelse med inngrep i natur- og utmarksområder, sier oppdragsgiver til boken skytefeltsansvarlig i Forsvarsbygg Per Siem.

Boka har blitt til i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning, Norges vassdrags- og energidirektorat, Statens vegvesen og Norsk institutt for naturforskning.

- Jeg vil takke alle våre samarbeidspartnere og spesielt forfatterne Dagmar Hagen i Norsk institutt for naturforskning og Astrid Skrindo i Statens vegvesen, og Ola-Mattis Drageset og Thomas Olstad fra Forsvarsbygg som har vært viktige bidragsytere i arbeidet med håndboken, sier Siem.

Et viktig verktøy i arealforvaltningen
- Naturinngrep og habitatødeleggelse utgjør den viktigste trusselen mot naturmangfoldet både nasjonalt og internasjonalt. Det er derfor viktig i størst mulig grad å forebygge naturinngrep og minimere negative effekter av inngrep og bruk i natur- og utmarksområder, sier prosjektleder for boken Ola-Mattis Drageset i Forsvarsbygg Futura.

Image "11786_1.jpg" without description

NYTRYKT: Ola-Mattis Drageset (t.v.) og Per Siem (t.h.) viser stolt frem den nytrykkede håndboken i økologisk restaurering.

- Forsvarsbygg er en av Norges største eiendomsforvalter, og forvalter store natur- og utmarksområder som er utsatt for intensiv bruk. Det er derfor helt nødvendig at arealbruksregimet til Forsvarsbygg gjenspeiler en ansvarlig holdning, sier Siem.

Positivt bidrag til forvaltningen av norsk natur
- Det er viktig å redusere negative effekter i alle faser av et inngrep, fra planlegging til avvikling. Håndboka gir en innføring i metoder og fremgangsmåter for hvordan natur- og terrengskader kan forebygges, og hvordan skader bør rehabiliteres der de oppstår. Det gis også retningslinjer for valg av riktig metode og for hvordan rehabiliteringstiltak skal dokumenteres og følges opp i etterkant, slik at kunnskapen og erfaringene tas vare på, sier Drageset.

Ved planlegging av nye inngrep som for eksempel etablering av baner og anlegg, er det viktig og tidlig innarbeide forebyggende tiltak. Håndboka gir blant annet en innføring i hvordan rigg- og marksikringsplaner kan innarbeides i forbindelse med prosjekterings- og anbudsutforming. Dette kan bidra til å hindre at utilsiktede naturskader og unødig forbruk av areal oppstår i anleggs- og utbyggingsfasen.

Det gis også innføring i hvilke grep som kan gjøres for å minimere slitasje i områder som er utsatt for intensiv bruk gjennom for eksempel forsterkning av kjøretraseer og tiltak for å hindre erosjon. Metoder for restaurering og tilbakeføring av gamle anlegg og utilsiktede naturskader er også omhandlet i detalj.

- Håndboka er nå tilgjengelig digitalt på www.forsvarsbygg.no. Boken finnes også i en trykt utgave. Så ønsker du en av disse er det bare å ta kontakt med Forsvarsbygg, avslutter Per Siem.

Tekst: Ann Kristin Bjerknes
Foto: Helge Andersen

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.