Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg leverte nye anlegg for Forsvaret

To nye skytebaneanlegg står nå klare til bruk i Regionfelt Østlandet i Åmot kommune. Dette ble markert gjennom en enkel signeringsseremoni på skyfeltadministrasjonen i dag. I tillegg ble en standplass for langdistanseskyting beliggende 25 km utenfor feltet formelt overlevert.

– Dette markerer at vi er enda et skritt på vegen til en endelig ferdigstillelse av regionfeltet og er derfor en viktig milepæl. Vi er stolte av å kunne overlevere disse nødvendige anleggene til Forsvaret, uttaler prosjektleder Dag-Tore Wien og markedssjef Åge Mohaugen i Forsvarsbygg. I tillegg til Wien og Mohaugen deltok flere representanter fra Forsvarsbygg sammen med entreprenørene og sjef operasjonsstøtte i Østerdal garnison, oberstløytnant Ola Gundersen.

Image "11724_2.jpg" without description

Fra venstre: Jens Levi Moldstad (Forsvarsbygg) , Frank Myhre (Myhre Anlegg AS), Dag Tore Wien (Forsvarsbygg), Ola Gundersen (Østerdal garnison), Åge Mohaugen (Forsvarsbygg), Jon Halbakken (Forsvarsbygg)

Øker kapasiteten
De to nye anleggene med to nye skytebaner for håndvåpen øker den totale kapasiteten i regionfeltet. Hver av banene kan ta i mot 25 skyttere. Skytebanene er oppført som en 50-meters bane og en 100-meters bane.

Skytebanene ligger rett ved skytefeltadministrasjonen ved Rødsetra og er enkle skytebaner med faste målarrangementer. I tillegg er skytebanene utstyrt med fangvoller som sikrer at sikkerhetsforskrifter og miljøkrav ivaretas. Det er også lagt infrastruktur i bakken med tanke på en eventuell senere oppdatering med flombelysning over området.

Image "11724_1.jpg" without description

En av de to nye skytebanene i vinterdrakt

Forsvaret fornøyd
- Dette er gledelig og nødvendig på grunn av den økte aktiviteten vi registrerer i Østerdal garnison, uttaler oberstløytnant Gundersen.

- Hovedtyngden av leir- og feltskytebaner i Østerdal garnison ligger på Terningmoen og de nye anleggene komplementerer treningsfasilitetene våre og mulighetene for effektiv utnyttelse. Vi takker Forsvarsbygg og entreprenøren for raskt og godt utført arbeid og ser frem til å ta de nye banene i bruk.

Image "11724_3.jpg" without description

Fra venstre: Markedssjef Åge Mohaugen (Forsvarsbygg), Ob.lt og sjef operasjonsstøtte ØG Ola Gundersen, prosjektsjef Jens Levi Moldstad (Forsvarsbygg)

GPS-styring
Anleggsarbeidet er utført ved hjelp av moderne GPS-tekologi.

– Kort fortalt betyr dette at planleggingsdata plottes inn elektronisk, det være seg høyde, skråninger, grenser med mer. Deretter overføres disse dataene elektronisk via mobiltelefon til maskinens styringsenhet, slik at maskinføreren deretter kan utføre jobben med stor nøyaktighet, forteller Wien.

– Og det er bra med tanke på både sikkerhet og miljø, utdyper han videre.

Det er den lokale Rena-entreprenøren Myhre Anlegg AS som har vært entreprenør i prosjektet. Byggestarten var i oktober 2009, så anleggene er oppført på cirka to måneder. Kostnaden er på cirka 2, 5 millioner kroner.

 

Tekst og foto: Trond Enemo

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.