Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg ny partner i ”Naturmangfoldåret”

Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning setter i år naturmangfold på dagsorden. Forsvarsbygg har nå blitt partner i dette viktige arbeidet.

Det er Miljøverndepartementet som har hovedansvaret for ”Naturmangfoldåret 2010”. Direktoratet for naturforvaltning står for den praktiske gjennomføringen av prosjektet gjennom sin spesielle kompetanse på området. I markeringsåret legges det stor vekt på samarbeid for å stanse tapet av naturmangfold. Et eget nettsted er opprettet for å skape blest om prosjektet, og her kan partnerne selv bidra med sine suksesshistorier og initiativ.

Image "11772_1.jpg" without description

Illustrasjon: Naturmangfoldåret/Direktoratet for naturforvaltning

Hva er "Naturmangfoldåret"?

Fra kampanjens hjemmeside, http://www.naturmangfoldaret.no/:

Naturmangfold er naturen i alle dens former. Mangfoldet varierer mellom artene, deres leveområder, gener og økosystemer. FNs 1000-års studie viser at tapet av naturmangfold skjer 100 til 1000 ganger raskere i dag enn for 50 år siden. I 2010 skal innsatsen økes for å stanse dette tapet.

Til alle tider har arter dødd ut, men i dag skjer tapet av naturmangfold i et høyt tempo. Bare i Norge står nesten 4000 arter i fare for å dø ut. De 285 artene som er kritisk truet, kan være utryddet i Norge i løpet av 10 år.

FNs konvensjon om biologisk mangfold trådte i kraft i 1993. Allerede da så man behovet for å gjøre noe med tapet av mangfoldet i naturen. I 2002 ble 2010-målet fastsatt, for ytterligere å øke innsatsen og oppmerksomheten knyttet til målsettinger om å ta vare på mangfoldet. Ved starten av 2010 er 2010-målet ikke nådd. I 2010 utfordrer FN igjen alle land til en storstilt innsats for naturmangfoldet i det internasjonale markeringsåret.

I slutten av 2010 skal det fastsettes en ny FN-deklarasjon for å innarbeide naturmangfold i politiske og sosiale prosesser. De nye målene skal fastsettes høsten 2010, og etterfølge målsettingene knyttet til 2010-målet om å stanse tapet av naturmangfold.

Dugnad

Både skoler, frivillige organisasjoner og myndigheter kan søke om å bli partnere i denne miljøkampanjen i Norge. Fra Forsvarsbyggs side er blant annet vårt unike naturrestaureringsprosjekt på Hjerkinn trukket frem, og Forsvarsbygg er derfor også spesifikt listet opp som egen myndighetspartner på kampanjens nettsted.

Og link direkte til saken om Hjerkinn finner du her:

http://www.naturmangfoldaret.no/historier/forsvarsbygg-gjennomforer-naturrestaurering/


Tekst: Trond Enemo

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.