Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbyggs styre avvikles

Forsvarsdepartementet har besluttet at Forsvarsbyggs styre skal avvikles med virkning fra 1. oktober 2010.

I Forsvarsdepartementets begrunnelse for beslutningen heter det følgende:

Opprettelsen av et eget styre for Forsvarsbygg (FB) med virkning fra 1. januar 2002 ble sett som et mulig første skritt mot en friere organisasjonsform for hele eller deler av virksomheten. Organisasjonsformen er blitt vurdert nærmere ved senere anledninger.

Konklusjonen har vært at FB ut fra sitt formål er å betrakte som en integrert del av statens ordinære virksomhet som det ikke er hensiktsmessig å skille ut som eksempelvis aksjeselskap. Samtidig har det gjennom flere år vist seg at det innenfor de gjeldende styringsrammer - basert på FB som forvaltningsorgan og tett innvevd i løpende prosesser med høy politisk oppmerksomhet - er krevende å få realisert det potensial som bør tilligge et styre.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.