Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Gjennomslag i Mauken/Blåtind

Denne uka kom tunnelarbeiderne ut i det fri etter å ha sprengt seg 800 meter gjennom Akselfjellet siden i mai. Tunnelen er en viktig del av sammenbindingen Mauken/Blåtind.

Gjennomslaget ble feiret på tradisjonelt vis av entreprenørene. Både Målselv Maskin og Transport, som er Forsvarsbyggs kontraktspartner på parsellen fra E6 til Mauken, og Leonard Nilssen og Sønner som er underentreprenør på tunnelen, stilte mannssterke på en kort markering før arbeidet fortsatte. Den siste salven sprengte gjennom de siste tre meterne av tunnelen. Fem måneders tunneldriving var fullført.

Image "11838_1.jpg" without description

Tunneldriverne fra Leonard Nilsen og Sønner og Målselv Maskin og Transport feirer at tunnelen gjennom Akselfjellet er fullført

Sterk

Det er tatt ut til sammen 50 000 kubikkmeter stein som er knust og brukes i veibyggingen i sammenbindingskorridoren. Etter noen dager med sikring og etterarbeid åpnes tunnelen som anleggsvei for Målselv Maskin og Transport så de kan fullføre veibyggingen helt fram til Mauken. Det er i dag en anleggsvei på denne siden, men hele veistrekningen skal bygges med bæreevne for å tåle Hærens tyngste materiell. Sammenbindingsveien får dermed større bæreevne enn for eksempel E6. Kjørebanen inne i tunnelen blir 5 meter bred, men med flere møteplasser underveis.

Image "11838_2.jpg" without description

Siste salve åpnet Akselfjellet mot Mauken

Eneste

Tunnelen gjennom Akselfjellet gjør at det sammenbundne Mauken/Blåtind skyte- og øvingsfelt blir det eneste øvingsfelt i Norge med egen veitunnel. I tillegg til at det forenkler transporten gir det samtidig mulighet for viktig trening for både Hæren og andre avdelinger i Forsvaret. Hele sammenbindingen skal være fullført høsten 2011.

Image "11838_3.jpg" without description

Forsvarsbyggs representanter i gule jakker, Margrete Breivik Dahl, Roy Steinar Hansen og Kjell Heitmann ventet sammen med Joar Dahlkvist og Kristian Ouren fra Hæren på utsiden da Akselfjellet åpnet seg mot Mauken.Tekst og foto: Terje Bartholsen

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.