Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Hjerkinn og Norsk skogmuseum

I forrige uke åpnet det nasjonale museet Norsk skogmuseum på Elverum første del av sin nye permanente utstilling "TRÅKK i mangfoldig natur". Forsvarsbyggs prosjekt på Hjerkinn er brukt som eksempel på omfattende naturrestaurering i denne sammenheng.

- Det er inspirerende at Forsvarsbygg fikk mulighet til å bidra med materiale til denne ustillingen. Det viser at det vi gjør på Hjerkinn fortsetter å vekke betydelig interesse både nasjonalt og internasjonalt, uttaler en stolt prosjektleder Odd-Erik Martinsen i Forsvarsbygg.

Image "11805_1.jpg" without description

Ordfører i Elverum Terje Røe

Naturrestaureringen på Hjerkinn blir nemlig viet en sentral del i den første av i alt tre byggetrinn som ble formelt åpnet av Elverumsordfører Terje Røe. Nærmere bestemt presenteres prosjektet blant annet på en stor HD skjerm hvor bilder fra naturen på Hjerkinn, eksplosivryddingen og anleggsarbeidet ledsages av en enkel tekst som på en levende måte forteller om arbeidet som gjøres. I tillegg preger bilder av Hjerkinn på en vegg med fotografier under headingen "Tilbakeført natur". Dessuten skal Forsvarsbygg bidra med en tyngre populærvitenskapelig artikkel som skal gjøres tilgjengelig noe senere.

Norsk Skogmuseum er et museum med nasjonalt ansvar for utmarksnæringene jakt, fangst, fiske, skog, skogbruk og skogindustri. Museet blir årlig besøkt av over 110 000 personer og er et av de største besøksmuseene i Norge. Den nye utstillingen skal fullt utbygd dekke 2 000 kvadratmeter, og den vil være en av museets viktigste basisutstillinger. I første del av utstillingen vises mangfoldet og den planmessige forvaltningen av norsk natur.

 

Image "11805_2.jpg" without description

Prosjektleder Odd-Erik Martinsen

Image "11805_3.jpg" without description

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image "11805_4.jpg" without description

Bildevegg, med motiver blant annet fra Hjerkinn

Image "11805_6.jpg" without description

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tekst og foto: Trond Enemo
Kilde: www.skogmus.no/

 

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.